รายการรถเข้าประมูลประจำเดือน
No. วันที่ประมูล จำนวนรถประมูล ดูรายละเอียด
No. วันที่ประมูล จำนวนรถประมูล ดูรายละเอียด
1 06/04/2024 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
2 23/03/2024 เวลา 15:30 น.  75   VIEW
3 02/03/2024 เวลา 08:00 น.  70   VIEW
4 10/02/2024 เวลา 08:00 น.  78   VIEW
5 27/01/2024 เวลา 08:30 น.  70   VIEW
6 13/01/2024 เวลา 08:00 น.  81   VIEW
7 23/12/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
8 09/12/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
9 24/11/2023 เวลา 08:00 น.  74   VIEW
10 11/11/2023 เวลา 08:00 น.  76   VIEW
11 28/10/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
12 07/10/2023 เวลา 08:00 น.  81   VIEW
13 09/09/2023 เวลา 08:30 น.  85   VIEW
14 19/08/2023 เวลา 08:30 น.  82   VIEW
15 08/07/2023 เวลา 08:30 น.  81   VIEW
16 13/05/2023 เวลา 16:03 น.  76   VIEW
17 11/02/2023 เวลา 13:50 น.  10   VIEW
18 11/02/2023 เวลา 08:10 น.  70   VIEW
19 28/01/2023 เวลา 13:56 น.  5   VIEW
20 28/01/2023 เวลา 08:18 น.  64   VIEW
21 14/01/2023 เวลา 13:46 น.  3   VIEW
22 14/01/2023 เวลา 08:08 น.  64   VIEW
23 17/12/2022 เวลา 13:59 น.  14   VIEW
24 17/12/2022 เวลา 08:13 น.  74   VIEW
25 12/11/2022 เวลา 13:55 น.  29   VIEW
26 12/11/2022 เวลา 08:10 น.  74   VIEW
27 15/10/2022 เวลา 13:49 น.  21   VIEW
28 15/10/2022 เวลา 08:05 น.  67   VIEW
29 10/09/2022 เวลา 13:59 น.  9   VIEW
30 10/09/2022 เวลา 08:14 น.  68   VIEW
31 13/08/2022 เวลา 13:27 น.  10   VIEW
32 13/08/2022 เวลา 08:46 น.  59   VIEW
33 09/07/2022 เวลา 14:21 น.  7   VIEW
34 09/07/2022 เวลา 08:10 น.  58   VIEW
35 11/06/2022 เวลา 14:03 น.  2   VIEW
36 11/06/2022 เวลา 08:20 น.  53   VIEW
37 09/04/2022 เวลา 08:14 น.  67   VIEW
38 12/03/2022 เวลา 08:10 น.  67   VIEW
39 12/02/2022 เวลา 14:14 น.  7   VIEW
40 12/02/2022 เวลา 08:14 น.  71   VIEW
41 15/01/2022 เวลา 15:06 น.  8   VIEW
42 15/01/2022 เวลา 08:59 น.  81   VIEW
43 11/12/2021 เวลา 14:07 น.  12   VIEW
44 11/12/2021 เวลา 08:07 น.  81   VIEW
45 13/11/2021 เวลา 13:54 น.  9   VIEW
46 13/11/2021 เวลา 08:07 น.  75   VIEW
47 09/10/2021 เวลา 15:54 น.  7   VIEW
48 09/10/2021 เวลา 08:08 น.  72   VIEW
49 11/09/2021 เวลา 14:38 น.  4   VIEW
50 11/09/2021 เวลา 08:26 น.  65   VIEW
51 17/08/2021 เวลา 08:13 น.  66   VIEW