รายการรถเข้าประมูลประจำเดือน
No. วันที่ประมูล จำนวนรถประมูล ดูรายละเอียด
No. วันที่ประมูล จำนวนรถประมูล ดูรายละเอียด
1 08/06/2024 เวลา 08:00 น.  66   VIEW
2 25/05/2024 เวลา 08:00 น.  64   VIEW
3 11/05/2024 เวลา 08:38 น.  64   VIEW
4 06/04/2024 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
5 23/03/2024 เวลา 15:30 น.  75   VIEW
6 02/03/2024 เวลา 08:00 น.  70   VIEW
7 10/02/2024 เวลา 08:00 น.  78   VIEW
8 27/01/2024 เวลา 08:30 น.  70   VIEW
9 13/01/2024 เวลา 08:00 น.  81   VIEW
10 23/12/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
11 09/12/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
12 24/11/2023 เวลา 08:00 น.  74   VIEW
13 11/11/2023 เวลา 08:00 น.  76   VIEW
14 28/10/2023 เวลา 08:00 น.  77   VIEW
15 07/10/2023 เวลา 08:00 น.  81   VIEW
16 09/09/2023 เวลา 08:30 น.  85   VIEW
17 19/08/2023 เวลา 08:30 น.  82   VIEW
18 08/07/2023 เวลา 08:30 น.  81   VIEW
19 13/05/2023 เวลา 16:03 น.  76   VIEW
20 11/02/2023 เวลา 13:50 น.  10   VIEW
21 11/02/2023 เวลา 08:10 น.  70   VIEW
22 28/01/2023 เวลา 13:56 น.  5   VIEW
23 28/01/2023 เวลา 08:18 น.  64   VIEW
24 14/01/2023 เวลา 13:46 น.  3   VIEW
25 14/01/2023 เวลา 08:08 น.  64   VIEW
26 17/12/2022 เวลา 13:59 น.  14   VIEW
27 17/12/2022 เวลา 08:13 น.  74   VIEW
28 12/11/2022 เวลา 13:55 น.  29   VIEW
29 12/11/2022 เวลา 08:10 น.  74   VIEW
30 15/10/2022 เวลา 13:49 น.  21   VIEW
31 15/10/2022 เวลา 08:05 น.  67   VIEW
32 10/09/2022 เวลา 13:59 น.  9   VIEW
33 10/09/2022 เวลา 08:14 น.  68   VIEW
34 13/08/2022 เวลา 13:27 น.  10   VIEW
35 13/08/2022 เวลา 08:46 น.  59   VIEW
36 09/07/2022 เวลา 14:21 น.  7   VIEW
37 09/07/2022 เวลา 08:10 น.  58   VIEW
38 11/06/2022 เวลา 14:03 น.  2   VIEW
39 11/06/2022 เวลา 08:20 น.  53   VIEW
40 09/04/2022 เวลา 08:14 น.  67   VIEW
41 12/03/2022 เวลา 08:10 น.  67   VIEW
42 12/02/2022 เวลา 14:14 น.  7   VIEW
43 12/02/2022 เวลา 08:14 น.  71   VIEW
44 15/01/2022 เวลา 15:06 น.  8   VIEW
45 15/01/2022 เวลา 08:59 น.  81   VIEW
46 11/12/2021 เวลา 14:07 น.  12   VIEW
47 11/12/2021 เวลา 08:07 น.  81   VIEW
48 13/11/2021 เวลา 13:54 น.  9   VIEW
49 13/11/2021 เวลา 08:07 น.  75   VIEW
50 09/10/2021 เวลา 15:54 น.  7   VIEW
51 09/10/2021 เวลา 08:08 น.  72   VIEW
52 11/09/2021 เวลา 14:38 น.  4   VIEW
53 11/09/2021 เวลา 08:26 น.  65   VIEW
54 17/08/2021 เวลา 08:13 น.  66   VIEW