รถประมูล วันที่ 08/06/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

56

นคบน-4690 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

2

ขกผย-3619 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

3

ลบบร-8352 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

NO VAT

4

อบกว-722 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD DDI Z PRT

พ.ศ. 2561

NO VAT

5

ขกขธ-2453 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

6

ศกบร-4495 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

7

สบบล-6540 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

8

ศกบษ-4843 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

9

นมผบ-1142 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

55

ยสบธ-5672 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

11

พชบร-5401 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

12

ศกบห-6528 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

NO VAT

13

สรบย-2599 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi Z

พ.ศ. 2560

NO VAT

44

มคบพ-6990 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2557

VAT

15

สนบธ-2686 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2552

VAT

16

ขกผว-3005 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

17

มหบฉ-9813 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

18

มคบพ-6821 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

19

บรบบ-6622 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

20

รอบล-835 ร้อยเอ็ด

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E Calibre

พ.ศ. 2558

NO VAT

21

มคบร-472 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

NO VAT

22

ชบยข-5412 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2562

VAT

23

สรบบ-8407 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

24

รอกฉ-4000 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

25

สนบบ-6982 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

26

อดบษ-2727 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

7

ศกบพ-1959 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

28

ขกผย-7261 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

29

ขกงค-9246 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS ATIV S

พ.ศ. 2561

NO VAT

30

ศกกน-8443 ศรีสะเกษ

MITSUBISHI

MIRAGE GLX

พ.ศ. 2561

NO VAT

31

อบกต-3895 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

32

สกบท-1683 สระแก้ว

TOYOTA

VIGO SMART CAB J (POWER)

พ.ศ. 2554

VAT

33

กทม1ฒฐ-1782 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

34

สรบษ-4660 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

35

กทมถฮ-2483 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

36

อจบฉ-7206 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CHAMP CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

37

รอบย-9280 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

38

มหบต-5792 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

39

อบกท-1618 อุบลราชธานี

TOYOTA

YARIS J

พ.ศ. 2553

VAT

40

ลยบม-5306 เลย

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

41

นมผว-439 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

42

กทม6กฮ-7236 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS ATIV G

พ.ศ. 2561

NO VAT

43

ชยกฉ-3099 ชัยภูมิ

TOYOTA

YARIS ATIV J

พ.ศ. 2559

NO VAT

44

อบบห-1783 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

57

นพบน-3483 นครพนม

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

46

สบบล-2951 สระบุรี

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2552

VAT

47

บรบธ-1590 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

NO VAT

48

รอผข-906 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB J (POWER)

พ.ศ. 2552

NO VAT

49

ชบผห-4716 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

50

สกบน-2894 สระแก้ว

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

51

นมผท-6855 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

NO VAT

52

ลบบบ-2152 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

NO VAT

53

กทม3ฒศ-8727 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2555

VAT

54

กทม1ฒท-5247 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

55

สบกบ-2901 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2558

NO VAT

ลากจูง

56

นมยก-562 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

NO VAT

คืนรถตรวจสภาพไม่ผ่าน

57

นยบต-4410 นครนายก

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

58

ปจบย-9342 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

59

นมผท-6688 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

60

บรบต-4350 บุรีรัมย์

NISSAN

FRONTIER CAB TL

พ.ศ. 2547

VAT

61

รอบม-1854 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

62

นคบท-4564 หนองคาย

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

63

อดผฉ-9285 อุดรธานี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2557

64

บรบล-8842 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

NO VAT

71

จบบล-4197 จันทบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

66

มห80-5771 มหาสารคาม

HINO

HI-NO ใหญ่

พ.ศ. 2555

NO VAT