รถประมูล วันที่ 25/05/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อจบจ-9267 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

2

อบผข-9894 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

3

ลบบม-1123 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

4

กทม2ฒก-8094 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

5

นมยค-6922 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

6

ศกบร-1077 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

7

ยสกต-1176 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE POWER CAB-4HLD DDI Z

พ.ศ. 2559

NO VAT

8

ชบขษ-8701 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE POWER CAB-4HLD DDI Z

พ.ศ. 2559

VAT

9

อยกบ-8540 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

10

ฉชบร-3675 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

11

สบบร-3396 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

12

นพบท-2073 นครพนม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

NO VAT

13

มคบม-4598 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

14

มหบท-6695 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

15

สบบล-1656 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

16

ชบยก-8983 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

17

นมผห-4294 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

NO VAT

18

อบผน-4544 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2558

VAT

19

สกบฉ-7287 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

20

อดผจ-4439 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

VAT

21

อดผต-9737 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

22

ชบผม-1510 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

23

นพบน-1312 นครพนม

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2560

NO VAT

24

กทมฒจ-1532 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

25

รยผข-7187 ระยอง

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB EL Calibre

พ.ศ. 2558

VAT

26

กทม2ฒฌ-3024 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLS Ltd PLUS

พ.ศ. 2561

NO VAT

27

กทม1ฒย-1264 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi Z

พ.ศ. 2559

NO VAT

28

ศกบห-4922 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

29

กทม9กง-4763 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

MIRAGE GLX

พ.ศ. 2556

VAT

30

ขกกล-9456 ขอนแก่น

HONDA

CITY S (MY08)

พ.ศ. 2555

VAT

31

ฉชบษ-6603 ฉะเชิงเทรา

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2560

NO VAT

32

อดผต-528 อุดรธานี

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2560

NO VAT

33

มหบต-226 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

34

ชยบม-8430 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

35

อจบจ-5547 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS/DVD) Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

36

รยบร-8067 ระยอง

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

NO VAT

37

กสบม-5683 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

38

มคบร-3162 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2562

NO VAT

47

นมขน-8121 นครราชสีมา

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2559

VAT

40

ขกผล-7642 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

41

นมผษ-6969 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

42

อบกล-8330 อุบลราชธานี

HONDA

MOBILIO S(MNC)

พ.ศ. 2561

VAT

43

กทม8กด-2210 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2562

NO VAT

44

นมยบ-6850 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

45

สกบน-3077 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

67

นมยข-5270 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

47

อบผจ-8732 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2551

NO VAT

48

ลยบต-5652 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2549

NO VAT

49

ศกบย-1927 ศรีสะเกษ

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2551

NO VAT

50

มหบท-5687 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2562

VAT

51

มหบท-2238 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

VAT

52

ตรบต-2659 ตรัง

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

VAT

53

นมยน-7525 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

54

กสบม-7505 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

VAT

55

สรบต-3993 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

NO VAT

56

นมยต-9786 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

NO VAT

57

นภบท-7587 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

58

กสบว-1401 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS/DVD) Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

59

สกบท-9098 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

60

รอบน-2065 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

61

นมยพ-508 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

62

รยผท-5074 ระยอง

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

NO VAT

63

ขกผข-9355 ขอนแก่น

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2552

VAT

64

ชยบล-2120 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

ลากจูง