รถประมูล วันที่ 06/04/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อดกอ-5608 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE POWER CAB-4HLD DDI Z

พ.ศ. 2561

VAT

2

บรบร-3799 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

3

กทม2ฒญ-7456 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

4

ยสบธ-2526 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

5

กทมถณ-5065 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

6

สกบบ-905 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

NO VAT

7

บกกก-1777 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

8

อดขข-6775 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

20

อดผพ-4599 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

10

ลบบล-414 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

19

นมงพ-1443 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

12

ขกผบ-3698 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

13

อดผท-1506 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2556

NO VAT

26

ขกผผ-2603 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

17

ขกขฉ-8892 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

16

กสบย-923 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

16

นมงพ-3596 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

18

สรบย-7697 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

19

กทม2ฒต-8458 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

20

มหบจ-5902 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

21

พชบษ-2581 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

NO VAT

22

ชบผร-8945 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

NO VAT

23

ยสกต-4048 ยโสธร

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

24

รอบล-1662 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ.

VAT

25

กทมฒธ-6588 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

26

สกบน-6943 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

14

บรบบ-7916 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

28

นภบท-3056 หนองบัวลำภู

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

29

กทมตถ-8795 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

NO VAT

30

นมยง-8573 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

31

ชบยฉ-1526 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

32

ขกผพ-8973 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2558

VAT

33

บรบย-3416 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

NO VAT

56

นมยก-562 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

NO VAT

คืนรถตรวจสภาพไม่ผ่าน

35

กทมถพ-4325 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

36

กทม1ฒจ-2533 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

37

ยสบบ-7498 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2550

NO VAT

38

นมยข-8003 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

39

สรบน-4144 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

40

ลยบบ-8918 เลย

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

41

รยบห-4636 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

NO VAT

42

อดกอ-7993 อุดรธานี

TOYOTA

VIOS J

พ.ศ. 2554

NO VAT

43

ขกขค-2421 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2558

NO VAT

44

ขกผล-1845 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

NO VAT

45

นมผย-2893 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

46

ขกผค-5255 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

47

ขกผฉ-96 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

48

อบผค-9967 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

49

ฉชบร-8608 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

50

อดผก-3387 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

NO VAT

51

ชยบย-3228 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

52

ขกงค-4793 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2556

VAT

53

อดกล-5397 อุดรธานี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2549

VAT

54

อบขค-5681 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD DDI Z PRT

พ.ศ. 2559

VAT

55

มหกง-4497 มหาสารคาม

MITSUBISHI

ATTRAGE GLS

พ.ศ. 2558

NO VAT

56

ขกกษ-7940 ขอนแก่น

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2556

NO VAT

57

ชยกข-8562 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G 4x4

พ.ศ. 2549

VAT

58

นคบธ-830 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

59

รยผฉ-9670 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

VAT

60

รอบพ-9362 ร้อยเอ็ด

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2550

NO VAT

61

อบผข-8490 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2558

NO VAT

62

รยบล-6244 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

63

นยบต-815 นครนายก

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

VAT

64

นมผอ-1167 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E Calibre

พ.ศ. 2558

NO VAT

65

ขกยค-3845 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

66

อบผฉ-4769 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2556

NO VAT

67

นพกข-6836 นครพนม

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS)

พ.ศ. 2550

68

มหบท-5578 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

ลากจูง

69

สรบท-1430 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2549

VAT

ลากจูง

70

กสบฉ-5918 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

71

นมยจ-8262 นครราชสีมา

NISSAN

FRONTIER CAB TL

พ.ศ. 2547

VAT

72

กทมตพ-5583 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

73

นมยพ-3212 นครราชสีมา

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ.

VAT

74

ฉชบว-1686 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX VGS S

พ.ศ. 2558

VAT

75

ขกผร-1060 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPARK EX (POWER)

พ.ศ. 2550

VAT

76

รอบร-2819 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2557

VAT

77

นคบน-5525 หนองคาย

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2547