รถประมูล วันที่ 23/03/2024 เวลา : 15:30 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

นมยต-5695 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2563

NO VAT

2

จบบษ-9356 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2562

VAT

3

กทม2ฒข-5486 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

4

รยบห-1434 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

5

นมยก-9020 นครนายก

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

6

กสบล-6564 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

NO VAT

7

กสบย-2633 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO SMART CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2559

NO VAT

8

อยบร-8924 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

9

อดกย-9717 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

10

ขกผย-5942 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2555

VAT

11

มคบร-8531 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

12

ขกขว-5176 ขอนแก่น

MITSUBISHI

TRITON D/C GLS PLUS

พ.ศ. 2554

NO VAT

13

กทม7กม-9690 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

14

กทม7กว-7552 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE POWER CAB-4HLD DDI Z

พ.ศ. 2561

VAT

46

ชบผอ-11 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2562

VAT

16

อดบห-8036 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

VAT

17

อบผผ-2783 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

18

พชผข-482 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

19

รอผก-5365 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

20

นวผค-7772 นครสวรรค์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2562

VAT

21

มคบม-5726 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

22

ศกบบ-7824 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

23

กสบม-7484 กาฬสินธุ์

TOYOTA

CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

24

สบบษ-2729 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2557

NO VAT

25

รอบษ-3978 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

26

สรบร-1574 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

27

กทมถม-1685 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

28

ขกผข-8401 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

NO VAT

29

ศกบร-3159 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

30

ศกบย-8469 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

31

สกบต-7227 สระแก้ว

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

32

รยบว-6653 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

33

กสบพ-2414 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

34

รอผก-2481 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2555

NO VAT

35

รยบล-4846 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

36

อยบห-7397 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

VAT

37

ขกผม-416 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

38

อดผผ-7286 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

39

สรกท-263 สุรินทร์

NISSAN

NOTE V

พ.ศ. 2560

VAT

40

อบกพ-7325 อุบลราชธานี

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2557

VAT

41

อดผค-3170 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

42

นภบต-1271 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2550

VAT

43

กทมถท-470 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2552

NO VAT

44

นมผษ-8575 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

45

สนบษ-6503 สกลนคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

46

สรบว-2041 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

47

รยบห-410 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

48

สกบธ-523 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

49

พชกต-4057 เพชรบูรณ์

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2559

VAT

50

ชบงฉ-610 ชลบุรี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

51

รอบย-359 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

52

ชยกท-3938 ชัยภูมิ

NISSAN

MARCH E

พ.ศ. 2554

VAT

53

กทม6กช-3541 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS J ECO

พ.ศ. 2560

NO VAT

54

ลยบพ-7950 เลย

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

55

นมยค-6249 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB V

พ.ศ. 2560

NO VAT

56

อดผค-1511 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

NO VAT

47

รอบว-7573 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

58

นภบต-1448 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

59

อจบง-2663 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

60

นมยค-3062 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2560

VAT

61

อจบฉ-5519 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

NO VAT

62

กทม2ฒข-301 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

63

นมยฉ-440 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

64

กทมถร-6560 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2553

NO VAT

65

สบบษ-1833 สระบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

66

ชบผม-2119 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

67

กทมตศ-3943 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

68

ชยบบ-9968 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

NO VAT

69

อบผจ-4996 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

70

ปจบท-1438 ปราจีนบุรี

NISSAN

FRONTIER CAB TL (Super)

พ.ศ. 2548

NO VAT

71

นมผม-7547 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

72

นมยก-3877 นครนายก

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

VAT

ลากจูง

73

รอบพ-9188 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

76

รอบร-2819 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2557

VAT

75

นยบต-6181 นครนายก

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT