รถประมูล วันที่ 02/03/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ชบผษ-1946 ชลบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2559

VAT

2

พชผข-7542 เพชรบูรณ์

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2563

VAT

3

ศกบล-161 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

4

สรกค-6585 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

5

อยบร-4271 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

6

ขกขง-6598 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

7

นคบน-6107 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

8

ชยบย-5934 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

9

ชบขษ-1783 ชลบุรี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

10

นคกค-7459 นครนายก

ISUZU

D-MAX CAB-4 HLD (ABS) SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

11

อบกษ-7896 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

NO VAT

12

อทบต-5086 อุทัยธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

13

บรบษ-765 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

14

กทม2ฒศ-3446 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

15

รอบม-493 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

16

กทม2ฒพ-3564 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2562

NO VAT

17

รอบม-6954 ร้อยเอ็ด

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2555

VAT

63

นมยฉ-440 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

45

สนบษ-6503 สกลนคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

20

อบผท-315 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

NO VAT

21

นมผล-6133 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

43

กทมถท-470 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2552

NO VAT

23

นมยข-3648 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

24

มคบล-1473 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

44

นมผษ-8575 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

26

สรบล-9866 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ (Power)

พ.ศ. 2553

VAT

27

จบบล-9682 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2559

NO VAT

47

รยบห-410 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

41

อดผค-3170 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

30

กทม1ฒย-1619 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

31

ชยบธ-3455 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

64

กทมถร-6560 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2553

NO VAT

48

สกบธ-523 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

34

รยผก-2940 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

35

กทม2ฒฆ-7952 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC HLD DDI Z DVD

พ.ศ. 2560

NO VAT

36

กทม1ฒณ-2998 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

NO VAT

37

นมผบ-9590 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

38

สบกน-1087 สระบุรี

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

39

กทม2ฒฌ-6225 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2551

VAT

40

สรบพ-5594 สุรินทร์

FORD

RANGER OPEN CAB HI-RIDER XLS WLC

พ.ศ. 2551

NO VAT

41

อดผจ-3044 อุดรธานี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

VAT

47

รอบว-7573 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

43

สกบน-6675 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

58

นภบต-1448 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

45

ชบขอ-6339 ชลบุรี

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2559

VAT

46

รอบล-6920 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2559

VAT

47

ชบยก-4742 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

48

ฉชกย-5029 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIOS E

พ.ศ. 2558

VAT

49

กทม3กท-8638 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2557

VAT

50

ปจบย-1689 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2563

VAT

51

ชยบพ-3108 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

56

อดผค-1511 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

NO VAT

53

อดบษ-7161 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

54

บรบน-9000 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

59

อจบง-2663 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

56

รยบม-6289 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

61

อจบฉ-5519 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

NO VAT

58

กทมถฉ-1146 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

VAT

59

นมยข-625 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

60

กทมตท-1103 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

61

อดผฉ-2926 อุดรธานี

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

ลากจูง

62

ขกผม-6922 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

63

รอบล-1838 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

64

รอบน-3538 ร้อยเอ็ด

NISSAN

FRONTIER CAB AX-L(เบาะหนัง)

พ.ศ. 2549

NO VAT

61

นภบท-1007 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

66

รอบบ-5206 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S I-TEQ

พ.ศ. 2551

NO VAT

67

กทม1ฒฮ-408 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

68

กสบธ-2924 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

VAT

69

อจบง-2176 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

NO VAT

70

บรบบ-8411 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2553

VAT