รถประมูล วันที่ 10/02/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

นมขธ-8885 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BP CAB-4 VCR MAX DDIZ-PRT 4*4

พ.ศ. 2560

NO VAT

2

ชบผอ-373 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

3

กทม6กม-7087 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 V-Cross VGS Z-Prestige Navi 4X4

พ.ศ. 2555

NO VAT

4

ศกบย-4485 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

NO VAT

5

ขกผย-5879 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

6

อดกพ-3114 อุดรธานี

FORD

RANGER ALL-NEW DOUBLE CAB HI-RIDER XLT

พ.ศ. 2556

VAT

7

สนบม-7253 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

8

ขกผท-7920 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

9

กทม1ฒฆ-6162 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

10

มหบฉ-3092 มหาสารคาม

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2557

NO VAT

11

อบผก-2975 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

12

ชบผม-8857 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

13

กทม1ฒฌ-8542 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC VGS Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

68

ชยบบ-9968 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

NO VAT

15

อดผท-2617 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

NO VAT

16

นยบต-6635 นครนายก

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

13

กทม7กม-9690 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

18

สบบห-2173 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

19

สนบว-4234 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

20

กทม1ฒณ-7351 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

21

มหบค-9590 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

22

รยบษ-15 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

23

รอผก-2934 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

24

ศกบย-3340 ศรีสะเกษ

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

NO VAT

25

พชบห-5680 เพชรบูรณ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

26

กทมฒก-4920 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

27

สบบร-3742 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

28

กทมฒพ-3696 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

29

รอบบ-8782 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

30

สกบบ-3930 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2556

NO VAT

31

ฉชบว-5489 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

VAT

32

ลยบท-3492 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

33

สรบพ-9649 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

34

นมผห-8481 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

35

ชยบย-5036 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

NO VAT

36

กทม5กธ-3586 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

37

อบผน-9273 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SL i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

38

ชบผอ-2103 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

39

อบผก-7383 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

40

ชบผน-8598 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLXi-TEQ (ABS,SRS) Super Titanium i-Genii

พ.ศ. 2554

VAT

41

ยสกง-7367 ยโสธร

TOYOTA

YARIS J ECO

พ.ศ. 2557

NO VAT

42

กทม5กญ-5499 กรุงเทพมหานคร

HONDA

CITY S (MY08)

พ.ศ. 2559

NO VAT

43

บรบร-3697 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SL

พ.ศ. 2549

NO VAT

44

สรบบ-4039 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

45

กสบท-2515 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

46

ขกผฉ-8329 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

VAT

47

รอบษ-1651 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

62

กทม2ฒข-301 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

49

ศกบย-4571 ศรีสะเกษ

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

50

ขกยก-4490 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

51

นมขอ-6785 นครราชสีมา

MITSUBISHI

MIRAGE GLX

พ.ศ. 2562

NO VAT

52

อบผข-6094 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

53

กทมญห-4714 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

54

นมยข-983 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

55

ชยบพ-9275 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

NO VAT

56

สบบน-7011 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

71

นมผม-7547 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

58

กทมถษ-7961 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

59

กทมฒษ-2887 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2556

VAT

60

บรบล-2839 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

61

บรบร-8441 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2555

VAT

62

กสบม-248 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

63

ขกผอ-1585 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2549

NO VAT

64

นมผย-6317 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

VAT

65

นมยบ-8851 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

66

สรบพ-2438 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB)

พ.ศ. 2550

NO VAT

67

สรบว-2249 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

68

มคบม-6197 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

69

อบบม-4728 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

NO VAT

70

ขกผข-9491 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

61

นภบท-1007 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

72

ขกผค-7582 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

73

ยสบท-8080 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

VAT

74

กทมปม-8239 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

75

ลบกบ-6331 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

76

มคบย-1232 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

77

อดผผ-8930 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

78

อดผก-7230 อุดรธานี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2555

VAT