รถประมูล วันที่ 27/01/2024 เวลา : 08:30 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

กทม2ฒย-2030 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

59

กทมฒษ-2887 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2556

VAT

3

กสบษ-3064 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

NO VAT

4

ลบบร-9616 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

5

อบผจ-9146 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB PLUS

พ.ศ. 2560

VAT

6

อดผท-2923 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2557

VAT

7

สรบพ-6407 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

8

อบบว-2842 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

9

อบบร-7107 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB J (POWER)

พ.ศ. 2553

NO VAT

10

ลบบล-389 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

11

อดขค-3255 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

12

นภบธ-5998 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

13

ขกผร-7208 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

14

กสบธ-9370 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

15

อดกย-9931 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 SLX i-TEQ (ABS) Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

16

อบผฉ-7035 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2561

NO VAT

17

อบผน-3078 อุบลราชธานี

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

18

มคบล-636 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

19

นมผว-9774 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

20

กทม1ฒฒ-6632 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

21

กทม3กล-4850 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2557

NO VAT

22

มคบย-4096 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

23

อดผฉ-6632 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

24

ขกผล-8850 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2561

VAT

25

มคบพ-9654 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

26

อบผบ-3081 อุบลราชธานี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2557

NO VAT

27

รอผก-3288 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

60

บรบล-2839 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

29

อดผก-2713 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

NO VAT

30

สบบร-6202 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

31

ลบบร-9851 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

32

มคบพ-8445 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

33

ศกบว-2340 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

34

มคบบ-9913 มหาสารคาม

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2556

NO VAT

35

ขกขต-9612 ขอนแก่น

NISSAN

NOTE V

พ.ศ. 2560

VAT

36

อบกว-3722 อุบลราชธานี

TOYOTA

YARIS ATIV E

พ.ศ. 2561

VAT

37

ฉชบพ-4023 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

VAT

38

กทมตฮ-6073 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

39

นมผห-3346 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

NO VAT

40

รยบร-9185 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum Smart

พ.ศ. 2552

VAT

41

สนบม-9430 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

42

ขกกษ-2304 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

43

รอบม-4900 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

44

กทม1ฒฉ-2101 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

45

อดกล-8376 อุดรธานี

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2556

VAT

46

สรกจ-7418 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

47

อบผจ-7999 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

48

สนบน-8881 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

VAT

49

อยบล-2101 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

50

ชบผธ-6951 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

70

ขกผข-9491 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

52

ศกบษ-8028 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2556

NO VAT

53

รอบย-6131 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

54

อบผก-6536 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

55

ปจกต-7874 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

VAT

56

กทม1ฒบ-7223 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2551

VAT

57

อดบม-3939 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

NO VAT

58

สบบล-9198 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

59

อบผผ-3254 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

60

กทมถท-4068 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2552

VAT

61

ลบบน-4029 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

69

อบบม-4728 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

NO VAT

63

อบผธ-4275 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2553

NO VAT

64

มคบน-1520 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

61

นภบท-1007 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

66

ขกขจ-8169 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 V-Cross VGS Z-Prestige Navi 4X4

พ.ศ. 2559

VAT

67

รอบม-7331 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

68

ชบผฉ-8675 ชลบุรี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2550

VAT

69

ขกผท-5297 ขอนแก่น

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2555

VAT

70

นมยค-4961 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

ลากจูง