รถประมูล วันที่ 13/01/2024 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

นมยฉ-2142 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2562

NO VAT

2

อยกน-6716 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

3

สหบต-2371 สิงห์บุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2561

VAT

4

กทมฒม-7872 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2555

VAT

5

สนกจ-7185 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

6

นคบธ-1249 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

7

อบผจ-4764 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

8

กสกฉ-9241 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

9

นมยข-5210 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2560

VAT

10

ศกกน-3924 ศรีสะเกษ

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2557

NO VAT

11

กสบร-4167 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

12

อยบห-5592 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

13

มคบร-1434 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2562

NO VAT

14

จบกบ-7318 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BP CAB-4 VCR MAX DDIZ-PRT 4*4

พ.ศ. 2561

VAT

15

ยสบบ-9337 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD STITANIUM SMART

พ.ศ. 2554

VAT

16

กทมฒษ-9285 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

17

กทมฎผ-4811 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

18

สนบห-7276 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

19

นมขว-7378 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

20

มคบย-4465 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

NO VAT

21

ชบงฉ-1949 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUEPOWER CAB-4 DDI Z PRD

พ.ศ. 2560

NO VAT

22

นคบน-4092 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

23

กสบษ-261 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

24

รอบห-3134 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

NO VAT

25

นมยบ-8967 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2552

NO VAT

26

อบผก-3677 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2557

VAT

27

นภกค-9679 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2559

VAT

28

อยบม-3454 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

30

นภบน-889 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

30

กทม2ฒล-9757 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2562

VAT

31

นมผอ-2859 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

32

สรบพ-2458 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

33

นคบต-2051 หนองคาย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2550

VAT

34

อจบฉ-5031 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

35

นมผน-8169 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

36

นยบต-9204 นครนายก

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2562

NO VAT

37

กทม2ฒว-7640 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

38

สบบว-7073 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2562

VAT

39

สรบธ-9720 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

34

มคบบ-9913 มหาสารคาม

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2556

NO VAT

41

มคบพ-1361 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

VAT

42

อบผจ-5391 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

43

กทมถห-6880 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

44

ปจบพ-9616 ประจวบคีรีขันธ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

45

ชยบล-4690 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

NO VAT

46

อดบย-1304 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2549

VAT

47

นมยข-9521 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

48

สนบร-5973 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2555

VAT

49

รอบพ-8810 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium Smart

พ.ศ. 2554

VAT

50

กทม2ฒฐ-751 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2561

VAT

51

กทมญษ-7578 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

E

พ.ศ. 2554

NO VAT

52

กทมฒส-6688 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

53

ขกผผ-7360 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

54

ขกผฉ-9100 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

55

สรกน-2594 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

56

สรบย-6915 สุรินทร์

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2560

VAT

57

นมยก-2131 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

61

นภบท-1007 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

59

กทมตธ-8602 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

60

บรบย-6093 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2559

61

อดบล-5587 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

62

กทม1ฒฌ-5127 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2557

VAT

63

ฉชบว-7871 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2556

VAT

64

ปจบธ-9205 ประจวบคีรีขันธ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

65

สนบม-9390 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

66

นมยพ-717 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

NO VAT

67

นมขจ-9774 นครราชสีมา

TOYOTA

J (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

68

สบบร-8269 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2558

VAT

69

อดขฉ-3567 อุดรธานี

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2559

NO VAT

70

ชยบธ-8040 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

71

อดบพ-3113 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2547

NO VAT

72

กทมฒช-8014 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2554

NO VAT

73

ฉชนข-4818 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2556

NO VAT

74

บรบบ-5469 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

ลากจูง

75

นมยก-8581 นครราชสีมา

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

76

นพบต-3825 นครพนม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

77

นมผบ-2384 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

78

อบผบ-2238 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

79

นมผษ-4516 นครราชสีมา

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB XLT

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

80

สบบห-1933 สระบุรี

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

NO VAT

81

สรกท-2824 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX CAB-4 SLX i-TEQ (ABS)

พ.ศ. 2549

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน