รถประมูล วันที่ 23/12/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ชบขษ-8674 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

2

กสบร-2212 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

3

กทม1ฒฐ-7550 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

4

อบผค-3579 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

5

นมงบ-8399 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2556

VAT

28

อยบม-3454 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

7

กทม1ฒฒ-291 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

8

อดผข-5365 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

9

อดผบ-2857 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

10

บรกท-7653 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2556

VAT

11

สบบล-2348 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

12

ขกผว-2678 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

13

รยบษ-8782 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

14

สกบม-2414 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

VAT

15

มหบท-2688 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

16

นภบท-4578 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

17

รยกล-446 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

18

ศกบร-2820 ศรีสะเกษ

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2560

VAT

75

ลบกบ-6331 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

20

สบบม-9708 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2555

VAT

21

กสบธ-8633 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

22

กทมถว-6198 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX ABS SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

23

นมยข-7148 นครราชสีมา

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer (ABS)

พ.ศ. 2560

NO VAT

24

กทม2ฒฌ-1868 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

25

ศกบย-5858 ศรีสะเกษ

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2558

VAT

26

กทม6กว-9332 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

27

กทม1ฒภ-8030 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

53

รอบย-6131 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

29

ขกผบ-1386 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

30

อดบร-9023 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD (ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

31

ชบผอ-2491 ชลบุรี

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW GL (Single Cab)

พ.ศ. 2561

NO VAT

32

อดผผ-6008 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

NO VAT

33

กทม2ฒก-923 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

34

ชบจฉ-8030 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

35

กสบน-9141 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

36

อบผจ-4996 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

37

ปจบบ-7473 ประจวบคีรีขันธ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

38

ชยบย-5621 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

39

ปทบต-7817 ปทุมธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

40

นมผผ-3120 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

41

ชบผม-8921 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

42

ขกขง-5703 ขอนแก่น

HONDA

CITY V (AS) (MY08)

พ.ศ. 2556

VAT

43

สรบว-9544 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

44

นมยข-7920 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

45

อบบห-4837 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

46

ปทบท-6123 ปทุมธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

47

จบบพ-6906 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

NO VAT

48

นมผผ-8611 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

31

ลบบร-9851 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

50

มคบล-7746 มหาสารคาม

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLX

พ.ศ. 2561

VAT

51

มหกง-1103 มหาสารคาม

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2557

NO VAT

52

นพกฉ-5894 นครพนม

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2565

VAT

53

รอบย-8081 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

54

รอกท-1349 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

YARIS J ECO

พ.ศ. 2559

NO VAT

55

นมขพ-8145 นครราชสีมา

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2560

VAT

56

ขกกน-4901 ขอนแก่น

HONDA

JAZZ S

พ.ศ. 2551

VAT

57

บรกบ-9170 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIOS G

พ.ศ. 2557

NO VAT

58

กทม2กว-5060 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2556

VAT

59

นมยข-3405 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SL

พ.ศ. 2548

NO VAT

60

ศกบน-8870 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

61

บกบก-2825 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2550

NO VAT

62

ตรบต-3301 ตราด

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2562

VAT

63

กทมถย-2390 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

64

กทม1ฒผ-1560 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

32

มคบพ-8445 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

66

กทมฒช-9514 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

67

กทม2ฒช-3150 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

68

นมยข-646 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

ลากจูง

69

ชบผฉ-9269 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2550

VAT

70

อดผข-4309 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2556

NO VAT

71

อบผจ-8436 อุบลราชธานี

MITSUBISHI

STRADA MEGA CAB GL (Power)

พ.ศ. 2546

NO VAT

72

ศกบษ-651 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

73

ขกผผ-4015 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

74

บกบก-8777 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

NO VAT

75

สบบล-4420 สระบุรี

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

76

ขกผษ-8240 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2551

VAT

ลากจูง

77

กทม4กต-9626 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIOS TRD SPORTIVO

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง