รถประมูล วันที่ 09/12/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

34

ชบจฉ-8030 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

2

กทม2ฒฒ-7079 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

3

อยกษ-6252 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

NO VAT

4

ชบผษ-2460 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

5

อยบร-5481 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

6

กทมฒจ-2701 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

66

ขกขจ-8169 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 V-Cross VGS Z-Prestige Navi 4X4

พ.ศ. 2559

VAT

8

ลบบล-6309 ลพบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

NO VAT

9

กทม1ฒช-8440 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

27

กทม1ฒภ-8030 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

11

กทมฒอ-7700 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

12

ชบผห-6863 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

13

ยสบบ-3814 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

14

สกบบ-412 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

15

กทม2ฒฉ-4467 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

16

บกบค-2933 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

26

กทม6กว-9332 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

74

กทมปม-8239 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

19

อบผบ-8566 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

20

มหบจ-3468 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

21

ขกผร-2426 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2560

VAT

22

นคบธ-6476 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

VAT

23

มหบต-9979 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

24

ขกผม-9373 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

25

รยบห-1032 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

26

ชยบข-4149 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

NO VAT

27

ลบบม-8027 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

53

รอบย-6131 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

29

รอบย-3855 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

30

ชบผห-1988 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

31

นพบฉ-1978 นครพนม

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

32

กทม1ฒว-3048 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

33

บกกก-4636 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

34

อดผฉ-4742 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

NO VAT

35

มคบม-2942 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

36

กทม1ฒอ-2987 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

NO VAT

37

นภบจ-945 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2550

NO VAT

38

อดกย-2560 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 HI-LANDER SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

39

สรบม-7489 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

40

อดบษ-5910 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

41

กทม2ฒศ-2920 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2560

VAT

42

นบกว-9349 นนทบุรี

TOYOTA

YARIS ATIV E

พ.ศ. 2561

NO VAT

43

นยบต-6749 นครนายก

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

VAT

44

กทม1ฒบ-6926 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

45

อบบห-4837 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

46

ปทบท-6123 ปทุมธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

47

สรบร-1504 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

48

ชยบบ-5729 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2549

NO VAT

49

รอผก-7584 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2558

NO VAT

50

สกบน-2822 สกลนคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

51

กทม3กค-5897 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2557

NO VAT

52

ขกผบ-1773 ขอนแก่น

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB XLS

พ.ศ. 2556

VAT

53

ขกผร-4292 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

54

ขกงข-2675 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2557

VAT

55

กทม2กษ-3321 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2557

VAT

56

ฉชกง-8490 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

พ.ศ. 2549

NO VAT

57

ปจกท-6062 ประจวบคีรีขันธ์

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2556

VAT

58

กทม5กถ-1937 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

MIRAGE GLS

พ.ศ. 2559

VAT

59

นพบฉ-9749 นครพนม

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

VAT

60

ขกผฉ-8120 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

61

กทมฒศ-6585 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

62

ขกผจ-1173 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

63

นภบท-1569 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

64

อดผจ-5812 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

65

นมผพ-7509 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

66

บรบบ-4205 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

67

กทมฒญ-3317 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2554

VAT

68

สกบน-1810 สกลนคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB J (POWER)

พ.ศ. 2553

NO VAT

69

สบบย-5892 สระบุรี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2555

NO VAT

70

บรบว-81 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

71

กทมฒผ-6359 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

76

มคบย-1232 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

73

พชบห-7368 เพชรบูรณ์

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

74

ตรบฉ-366 ตราด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

75

กทม2กร-9820 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

76

กทม1ฒฆ-3704 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

77

มคบม-3586 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT