รถประมูล วันที่ 24/11/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

26

ชยบข-4149 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

NO VAT

2

สบกย-3920 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

VAT

3

นมยบ-5176 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

NO VAT

4

ศกบห-3856 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

NO VAT

5

สรบย-2902 สุรินทร์

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

23

นมยข-7148 นครราชสีมา

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer (ABS)

พ.ศ. 2560

NO VAT

32

มคบพ-8445 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

8

นมผษ-8086 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

9

ขกกพ-3379 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX CAB-4 HLD (ABS) SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

66

กทมฒช-9514 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

64

กทม1ฒผ-1560 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

12

ชยบม-8048 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

13

ยสบบ-3814 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

14

รอบบ-6882 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

15

มคบม-698 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

16

ศกบย-5099 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

22

นคบธ-6476 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

VAT

18

อดผฉ-6735 อุดรธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

NO VAT

19

กทมฒห-300 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

63

กทมถย-2390 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

21

นภบต-2360 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

22

นยบฉ-6692 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

23

อจกค-610 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX CAB-4 HI-LANDER SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

24

อบผฉ-8944 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

25

รอบบ-6833 ร้อยเอ็ด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer(ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

26

กสบร-3545 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

27

ขกผผ-4292 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

NO VAT

28

มหบท-5861 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

62

ตรบต-3301 ตราด

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2562

VAT

30

กทมถศ-6808 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

31

สนบห-5639 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

32

ขกกธ-4771 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

33

กทมฒษ-3575 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

34

กสบบ-1364 กาฬสินธุ์

NISSAN

NAVARA CAB LE Calibre

พ.ศ. 2554

VAT

35

ยสบธ-4062 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

67

กทม2ฒช-3150 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

37

อบบษ-9888 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS,AB,PRH) Gold Series

พ.ศ. 2552

VAT

23

มหบต-9979 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

39

นคกต-3523 นครนายก

MG

MG 3 V (Sunroof)

พ.ศ. 2560

VAT

67

นมขจ-9774 นครราชสีมา

TOYOTA

J (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

41

กทม1ฒธ-3166 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2558

VAT

42

กทมฒจ-5097 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (VGS,ABS,SRS) i-Genii X-serie

พ.ศ. 2554

VAT

43

ฉชบย-3171 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

44

กทมฒข-5617 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

45

สนบย-7778 สกลนคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

46

ฉชบบ-4130 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

60

ศกบน-8870 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

59

นมยข-3405 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SL

พ.ศ. 2548

NO VAT

49

กสบฉ-8725 กาฬสินธุ์

NISSAN

MARCH S

พ.ศ. 2560

VAT

50

กทม1ฒธ-7267 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

51

อดผท-515 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

52

กทม3ฒย-2159 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

53

สบบว-2364 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

73

ขกผผ-4015 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

55

ชบขษ-6127 ชลบุรี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

56

สกบบ-2841 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

57

กทมถค-7810 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

58

บรบร-4553 บุรีรัมย์

FORD

RANGER ALL-NEW XL (Single Cab)

พ.ศ. 2560

VAT

59

ขกผพ-4077 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

60

มคบล-6290 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

61

บกบก-2825 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2550

NO VAT

62

กทม2ฒบ-6509 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2562

NO VAT

54

ขกผฉ-9100 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

64

นมยข-4676 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

65

อดผก-4377 อุดรธานี

NISSAN

FRONTIER CAB ZDi

พ.ศ. 2547

NO VAT

66

กสบร-8288 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2549

NO VAT

67

มคบธ-4151 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

VAT

74

ตรบฉ-366 ตราด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

69

สนบร-6680 สกลนคร

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2553

NO VAT

70

อดผผ-4979 อุดรธานี

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2547

73

พชบห-7368 เพชรบูรณ์

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

72

รอบย-2950 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

NO VAT

73

นมยบ-1707 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

NO VAT

74

นพกง-3927 นครพนม

ISUZU

D-MAX CAB-4 HI-LANDER SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT