รถประมูล วันที่ 11/11/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

มคบย-2554 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

NO VAT

2

ปจกท-2543 ประจวบคีรีขันธ์

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2550

VAT

21

นภบต-2360 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

4

สนบบ-8724 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

5

ขกขข-9369 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

28

มหบท-5861 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

7

อบผต-7166 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2562

VAT

8

มหบต-3320 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

9

ขกผธ-4504 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2555

NO VAT

10

กสบย-5926 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

11

ขกผพ-6294 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

12

กทมถง-3543 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX PLATINUM

พ.ศ. 2551

VAT

13

อดบว-8570 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

62

ตรบต-3301 ตราด

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2562

VAT

15

ชบผย-8052 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

NO VAT

16

รอผก-1438 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

17

นภบต-3042 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

24

อบผฉ-8944 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

19

นพกค-4056 นครพนม

ISUZU

D-MAX CAB-4 HLD (ABS) SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

20

ศกกน-5164 ศรีสะเกษ

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

21

สบบบ-2445 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

22

กทม5กส-9422 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

23

ขกขก-8990 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2557

VAT

81

สรกท-2824 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX CAB-4 SLX i-TEQ (ABS)

พ.ศ. 2549

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

25

รอบบ-6833 ร้อยเอ็ด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer(ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

26

กทม2ฒฎ-237 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

NO VAT

27

กทมถย-1026 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

28

กทม2ฒย-6083 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2562

VAT

29

ลยบบ-2412 เลย

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2556

VAT

30

กทม2ฒน-1307 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

NO VAT

31

นภบจ-940 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2550

NO VAT

32

นยบจ-5712 นครนายก

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

NO VAT

33

ลบบว-3594 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2548

NO VAT

34

บรบษ-5921 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2552

VAT

35

สรบพ-5215 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

36

กทมฒฬ-6173 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

37

บรบบ-2448 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX RODEO LS i-TEQ(ABS) Gold Series

พ.ศ. 2552

VAT

38

อดผน-7526 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

39

ขกผผ-9833 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

40

บกกก-4083 บึงกาฬ

HONDA

CITY S (MY08)

พ.ศ. 2556

NO VAT

41

กทมฒษ-4934 

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

VAT

26

กสบร-3545 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

43

อดผจ-8895 อุดรธานี

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2547

VAT

44

รอผก-7223 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

45

ชยบพ-4978 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

46

นมผบ-5429 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

NO VAT

58

บรบร-4553 บุรีรัมย์

FORD

RANGER ALL-NEW XL (Single Cab)

พ.ศ. 2560

VAT

57

กทมถค-7810 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

49

กสบฉ-8725 กาฬสินธุ์

NISSAN

MARCH S

พ.ศ. 2560

VAT

50

กทม2ฒถ-4363 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2561

NO VAT

23

มหบต-9979 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

27

ขกผผ-4292 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

NO VAT

22

นยบฉ-6692 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

54

กทม1ฒอ-2367 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2560

VAT

55

ปจกท-9224 ปราจีนบุรี

MAZDA

MAZDA 2 MAXX SPORTS (HB)

พ.ศ. 2557

NO VAT

56

สกบบ-2841 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

57

สนบพ-8284 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2556

NO VAT

58

ศกบพ-5714 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

59

ขกผพ-4077 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

60

กทมถท-3446 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

61

อดผค-2008 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

NO VAT

62

กทม2ฒบ-6509 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2562

NO VAT

63

จบบษ-2707 จันทบุรี

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

NO VAT

64

บรบห-1945 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

65

นมผจ-8549 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

74

ตรบฉ-366 ตราด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

67

อบบห-3186 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

68

บรบม-338 บุรีรัมย์

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2556

NO VAT

69

มหบง-2761 มหาสารคาม

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2550

NO VAT

70

ตรบจ-9654 ตราด

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ(Power) Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

73

พชบห-7368 เพชรบูรณ์

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

VAT

72

สนบย-21 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

NO VAT

72

รอบย-2950 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

NO VAT

74

กทมตฎ-8035 กรุงเทพมหานคร

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WL

พ.ศ. 2549

NO VAT

ลากจูง

75

อดผจ-1947 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ(Power) Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

76

อบผก-785 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2547

VAT