รถประมูล วันที่ 28/10/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

รยขค-9379 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

2

รอบร-1624 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

3

สรบม-6288 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

4

อยบธ-8714 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

23

ขกขก-8990 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2557

VAT

6

กทม1ฒฌ-978 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

30

ชบผห-1988 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

8

กทมฒร-4579 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

9

สกบน-5369 สระแก้ว

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

10

นมงบ/-5976 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD DDI Z PRT

พ.ศ. 2560

VAT

11

ชบผผ-5844 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

12

นภบต-795 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

13

นคกจ-6022 หนองคาย

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

14

นมผล-3215 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

15

กทม1ฒพ-6194 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

16

รยผท-6525 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

17

กทม2กต-6317 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX CAB-4 HLD (ABS) SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

18

กสบร-6729 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

19

มคบม-3486 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

VAT

20

กทม2ฒบ-8151 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2562

NO VAT

21

กสบร-6553 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

22

กทม5กส-9422 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

23

บกกก-3353 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

24

กทม1ฒบ-2939 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

25

ชบผอ-4212 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2561

NO VAT

26

ปจบย-7071 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2552

VAT

27

กสบษ-949 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

28

กทม1ฒอ-7507 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLS Ltd PLUS

พ.ศ. 2560

NO VAT

29

สรบพ-2721 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

30

บกบค-7395 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

NO VAT

31

รอบว-4093 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

32

ศกบล-4997 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

33

สนบล-4531 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

34

ฉชบล-7836 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2557

VAT

73

ขกผผ-4015 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

36

ขกผจ-9793 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

37

สนบธ-2756 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

38

อดขค-47842 อุดรธานี

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2557

VAT

39

อยกร-8292 พระนครศรีอยุธยา

MG

MG ZS X

พ.ศ. 2561

NO VAT

40

อทกฉ-8722 อ่างทอง

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2563

VAT

27

ลบบม-8027 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

42

รอผก-4570 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

NO VAT

43

ฉชบร-4148 ฉะเชิงเทรา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLS PLUS

พ.ศ. 2555

NO VAT

44

รยบล-3503 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPC HLD ABS SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

45

ศกบษ-2098 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

46

ขกผธ-1953 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

47

จบบว-5332 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

48

นมผย-5968 นครราชสีมา

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2555

VAT

49

กทม3กถ-1856 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2557

NO VAT

50

ชบงค-6472 ชลบุรี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2560

NO VAT

51

นมผษ-4007 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

52

กทม4กร-7387 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

ATTRAGE GLX

พ.ศ. 2558

NO VAT

53

ลบกธ-4210 ลพบุรี

TOYOTA

VIOS E

พ.ศ. 2556

NO VAT

54

อทกจ-675 อ่างทอง

TOYOTA

VIOS E

พ.ศ. 2558

VAT

55

อดผก-1961 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

VAT

56

ขกขม--8361 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

57

กทมฒก-3020 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

58

อจบต-4452 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

59

สกบน-1373 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

60

อจบฉ-2886 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

NO VAT

61

นมผร-9392 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2556

NO VAT

62

อบผธ-2510 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

63

รยผธ-8326 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

64

อจบฉ-3133 อำนาจเจริญ

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GL

พ.ศ. 2559

NO VAT

52

กทม3ฒย-2159 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

66

นภบธ-2949 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

67

ชยบล-4629 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

68

ชยบธ-8211 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2548

NO VAT

69

มหบจ-2143 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

70

กทม1ฒธ-5877 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

VAT

71

สกบท-9277 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

72

อดผค-1042 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2557

NO VAT

73

นมผอ-1757 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

NO VAT

74

กทม1ฒม-7156 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2559

VAT

75

อบบห-2884 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2556

VAT

76

ขกผธ-8674 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT 4x4

พ.ศ. 2556

VAT

77

รอบย-8884 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT