รถประมูล วันที่ 07/10/2023 เวลา : 08:00 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

29

สรบพ-2721 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

2

กทม2ฒค-3776 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

3

กทม2ฒถ-429 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

15

กทม1ฒพ-6194 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

5

อดบษ-3057 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

6

ยสบธ-6206 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

70

กทม1ฒธ-5877 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

VAT

66

นภบธ-2949 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

31

รอบว-4093 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

27

ลบบม-8027 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

11

บกบง-1396 บึงกาฬ

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

12

สรบบ-1039 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

13

อยบย-5167 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

14

นมยจ-1784 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

15

กทม1ฒฒ-6175 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

16

นมผษ-2436 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

62

อบผธ-2510 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

16

รยผท-6525 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

27

กสบษ-949 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

20

อยบพ-5100 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2555

VAT

21

กสบร-6553 กาฬสินธุ์

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

22

ขกผผ-1444 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

23

ขกขข-4098 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

24

สกบธ-8766 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

25

ชบผอ-4212 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2561

NO VAT

26

ปจบย-7071 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2552

VAT

27

รยผธ-5085 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

28

สนบพ-5055 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

28

กทม1ฒอ-7507 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLS Ltd PLUS

พ.ศ. 2560

NO VAT

30

สบบว-1199 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

31

รยบห-8232 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

32

ศกบล-4997 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

33

สนบล-4531 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

34

ฉชบล-7836 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2557

VAT

24

กทม1ฒบ-2939 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

36

ขกผจ-9793 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

37

นคบธ-8824 หนองคาย

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2558

NO VAT

38

สนบย-4578 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

39

ชยกท-8974 ชัยภูมิ

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2564

VAT

49

กทม3กถ-1856 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2557

NO VAT

41

กทม3ฒฒ-2099 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

FRONTIER CAB TL (Super)

พ.ศ. 2548

NO VAT

42

ชยบม-1167 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

44

รยบล-3503 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPC HLD ABS SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

44

ชยบพ-2177 ชัยภูมิ

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT Z

พ.ศ. 2557

VAT

45

สรกข-9001 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX CAB-4 SX

พ.ศ. 2548

VAT

46

ขกผพ-8348 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

NO VAT

42

รอผก-4570 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

NO VAT

48

มหบต-4741 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

NO VAT

49

อดกต-4456 อุดรธานี

HONDA

CITY ZX A

พ.ศ. 2550

NO VAT

50

นมขม-6305 นครราชสีมา

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2560

VAT

51

อดกล-5316 อุดรธานี

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

52

อบผบ-6795 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

53

มคบล-308 มหาสารคาม

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2558

VAT

54

อบกล-160 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIOS J

พ.ศ. 2547

VAT

55

นมยค-8120 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

76

ขกผธ-8674 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT 4x4

พ.ศ. 2556

VAT

57

นมผน-9695 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

59

สกบน-1373 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

59

มหกง-8493 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO D/C PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

61

นมผร-9392 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2556

NO VAT

61

กทม1ฒฎ-25 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

62

มคบย-4255 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

63

ลบบษ-4524 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB)

พ.ศ. 2550

VAT

52

กทม3ฒย-2159 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

65

นมผร-9892 นครราชสีมา

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2546

VAT

67

ชยบล-4629 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

67

นมผล-1541 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2556

VAT

71

สกบท-9277 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

69

ศกบย-9946 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ(Power) Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

70

ขกบล-8870 ขอนแก่น

MITSUBISHI

STRADA MEGA CAB GLX

พ.ศ. 2548

NO VAT

71

ฉชบร-2365 ฉะเชิงเทรา

NISSAN

FRONTIER CAB ZDi

พ.ศ. 2547

NO VAT

72

กทม1ฒฉ-8707 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

73

บกบก-1704 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

NO VAT

74

รอกท-1118 ร้อยเอ็ด

MITSUBISHI

ATTRAGE GLX

พ.ศ. 2559

VAT

72

อดผค-1042 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2557

NO VAT

76

นมผว-190 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2556

NO VAT

ลากจูง

77

อดผก-9900 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

ลากจูง

78

ขกผท-9737 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % เท่านั้น

79

สรบม-332 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) I-TEQ

พ.ศ. 2551

VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % เท่านั้น

77

รอบย-8884 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

81

ขกผว-591 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง