รถประมูล วันที่ 09/09/2023 เวลา : 08:30 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ชบผษ-7589 ชลบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB TRD

พ.ศ. 2559

VAT

2

ชบผบ-6495 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

3

นมยก-3677 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2559

NO VAT

4

อดผน-3468 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

5

ขกขฉ-6392 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

6

นมขข-4857 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

7

นมยค-997 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PLUS PRN

พ.ศ. 2560

VAT

8

มหบฉ-6629 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2558

VAT

9

อบผฉ-9358 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2561

VAT

10

ชบผร-976 ชลบุรี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT Z71

พ.ศ. 2557

VAT

11

บรบว-2991 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

12

สรบว-7793 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

13

กทม1ฒน-2324 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

NO VAT

14

ขกกพ-4089 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (VGS,ABS) i-GENii X-series

พ.ศ. 2553

NO VAT

15

กทมฒญ-3890 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

NO VAT

16

มหกฉ-1401 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

17

สรกท-7292 สุรินทร์

TOYOTA

REVO D/C J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2561

NO VAT

18

ชยบธ-5235 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

19

รยผฉ-175 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

20

ชบผว-6388 ชลบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

21

ชบยง-3156 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

NO VAT

22

ลบบร-1053 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2558

VAT

23

ขกผพ-2265 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

24

นพบธ-6271 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

25

บรกน-8437 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

VAT

26

รอบร-613 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

27

อดผผ-4257 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

28

กทม1กย-2719 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

29

รอผก-2376 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

30

รยผท-6967 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD STITANIUM SMART

พ.ศ. 2553

VAT

31

ชยบย-8538 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

VAT

32

อดผบ-9261 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2558

VAT

33

ขกผร-5320 ขอนแก่น

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2560

NO VAT

30

ชบผห-1988 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

35

กทม2ฒย-9370 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2562

NO VAT

36

ลบบร-6450 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

58

อจบต-4452 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

38

ลยบร-662 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2562

NO VAT

39

นมผจ-8549 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

40

ลบบพ-2419 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

41

นมยข-1026 นครราชสีมา

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2559

NO VAT

42

นมยก-3622 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

43

สนกพ-5076 สกลนคร

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

44

บรบม-7948 บุรีรัมย์

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

45

ป้ายแดง 

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ.

VAT

TESTDRIVR ป้ายแดง

46

บรกต-8944 บุรีรัมย์

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2560

NO VAT

47

ฉชบร-885 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

NO VAT

48

มคบพ-2298 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

49

นมยบ-2054 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

50

นภบต-2981 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

51

กทมถย-4150 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

52

ลบบบ-829 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

57

นมผน-9695 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

54

ขกผธ-3871 ขอนแก่น

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2555

NO VAT

55

สรกน-231 สุรินทร์

TOYOTA

VIOS G

พ.ศ. 2550

VAT

56

อดกย-4009 อุดรธานี

HONDA

CITY V (AS) (MY08)

พ.ศ. 2557

VAT

57

ขกผว-416 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2561

VAT

58

อบกร-8837 อุบลราชธานี

NISSAN

MARCH E

พ.ศ. 2560

NO VAT

59

ชบผษ-8683 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

60

นมขว-7316 นครราชสีมา

TOYOTA

YARIS ATIV G

พ.ศ. 2561

NO VAT

61

สกกต-6787 สกลนคร

MITSUBISHI

ATTRAGE GLS

พ.ศ. 2557

VAT

76

ขกผธ-8674 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT 4x4

พ.ศ. 2556

VAT

63

กสบต-5286 กาฬสินธุ์

NISSAN

FRONTIER CAB ZDi

พ.ศ. 2548

NO VAT

64

ขกบล-8832 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

65

นมยน-2664 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

NO VAT

66

มหบง-5282 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

67

อบบล-3179 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

68

กทม1ฒผ-5085 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

69

อบผก-7996 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

59

มหกง-8493 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO D/C PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

71

นมยจ-198 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

72

ยสบน-8735 ยโสธร

TOYOTA

TIGER CAB GL

พ.ศ. 2546

NO VAT

78

อบบล-9602 อุบลราชธานี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

NO VAT

74

ขกผย-2379 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

75

กทมถบ-2718 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

76

บรบท-9235 บุรีรัมย์

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

VAT

77

กสบบ-2371 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

78

สกบพ-8325 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

79

มหบจ-1645 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

80

มหบต-1661 มหาสารคาม

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2557

VAT

81

ปจบพ-5189 ประจวบคีรีขันธ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

82

อดผข-8122 อุดรธานี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

ลากจูง

83

ลยบร-770 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

ลากจูง

78

ขกผท-9737 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % เท่านั้น

79

สรบม-332 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) I-TEQ

พ.ศ. 2551

VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % เท่านั้น