รถประมูล วันที่ 19/08/2023 เวลา : 08:30 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

38

ลยบร-662 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2562

NO VAT

2

รยขง-931 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

3

อดผจ-6393 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER ABS TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

4

รยผก-5063 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

5

นมยค-7830 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

6

กทม7กฆ-6279 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2561

NO VAT

7

กทม1ฒภ-2489 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2558

NO VAT

8

นมผห-1195 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

30

ชบผห-1988 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

10

ลยบย-5744 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

11

ฉชบษ-6730 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

12

ขกผบ-6377 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

13

จบบย-2154 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

14

ลยบบ-3898 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

27

อดผผ-4257 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

41

นมยข-1026 นครราชสีมา

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2559

NO VAT

17

อยบย-5889 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2558

VAT

18

อบผจ-3883 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUEPOWER SPC HLD DDI Z PRT (DVD)

พ.ศ. 2559

NO VAT

31

ชยบย-8538 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

VAT

20

อบบห-5198 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2556

NO VAT

58

อจบต-4452 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

22

นมขง-3014 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2556

VAT

28

กทม1กย-2719 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

29

รอผก-2376 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

30

รยผท-6967 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD STITANIUM SMART

พ.ศ. 2553

VAT

26

กทม1ฒภ-6484 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

27

นมขฉ-7247 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD VGSZ SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2557

VAT

28

รอบม-1462 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

29

ขกผท-4258 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

30

กทม1ฒฐ-5574 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

31

มหบง-8684 มหาสารคาม

NISSAN

NAVARA XE S/C

พ.ศ. 2553

NO VAT

32

ขกผค-1934 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

33

ขกผร-5320 ขอนแก่น

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2560

NO VAT

32

อดผบ-9261 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2558

VAT

35

ยสบน-6748 ยโสธร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

36

บรบย-2877 บุรีรัมย์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

37

กทมถธ-6556 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

38

ฉชบม-2177 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

39

อดกธ-9729 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 HLD ABS S TITANIUM

พ.ศ. 2554

NO VAT

40

ขกขค-6206 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2558

VAT

41

กทม1กท-6467 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2556

VAT

42

กสบษ-2429 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

43

กทม1ฒฎ-1146 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX VGS S

พ.ศ. 2557

NO VAT

44

นมผล-6925 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

45

รยผข-507 ระยอง

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

46

สกบน-6323 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2556

VAT

47

อบขค-9328 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

48

ลบบร-5997 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

VAT

49

นมผว-4216 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2550

NO VAT

56

อดกย-4009 อุดรธานี

HONDA

CITY V (AS) (MY08)

พ.ศ. 2557

VAT

51

อจกง-179 อำนาจเจริญ

TOYOTA

YARIS ATIV G

พ.ศ. 2561

NO VAT

52

ลบกย-3534 ลพบุรี

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2562

NO VAT

53

นภบธ-867 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

54

กสบน-5749 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

36

ลบบร-6450 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

56

นมผพ-6679 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SITTANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

57

ชบผห-8770 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

58

กทม1ฒม-1597 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW GL (Single Cab)

พ.ศ. 2559

NO VAT

59

นคบธ-9869 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

60

กทมณล-7984 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander

พ.ศ. 2548

VAT

61

นมผม-1618 นครราชสีมา

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2552

VAT

62

กทม1ฒฬ-6430 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

63

นมยฉ-225 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

64

รยผก-1827 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

65

กทม1ฒห-1352 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

66

นพบท-9506 นครพนม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

67

นมงข-5944 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Super Titanium

พ.ศ. 2552

VAT

68

ชบผม-7771 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

69

นมผห-8471 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

70

นมยก-3253 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

71

สกบธ-2503 สกลนคร

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

VAT

72

สบนข-5209 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2553

VAT

73

สบบบ-2507 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

74

รอบม-8312 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER SUPER CAB XLT WL

พ.ศ. 2549

NO VAT

75

มหบง-6014 มหาสารคาม

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

ลากจูง

76

มหกง-1803 มหาสารคาม

HONDA

CITY S

พ.ศ. 2548

NO VAT

ลากจูง

77

สรบน-6281 สุรินทร์

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2551

VAT

ลากจูง

78

ชยบล-4036 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

VAT

ลากจูง

79

กทมถม-9037 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2552

NO VAT

ลากจูง

80

รอบล-5301 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % 

81

มคบพ-3193 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander

พ.ศ. 2550

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ100%

45

ป้ายแดง 

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ.

VAT

TESTDRIVR ป้ายแดง