รถประมูล วันที่ 08/07/2023 เวลา : 08:30 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

นมผอ-2274 

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

NO VAT

2

ยสบน-9091 

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

3

มคบล-5327 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2553

VAT

4

ขกผย-4087 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB G

พ.ศ. 2559

VAT

7

สบบล-6540 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

28

รอบม-1462 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

7

มคบย-3107 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2557

NO VAT

8

รยผฉ-9536 ระยอง

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2562

NO VAT

9

สบบล-7751 สระบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

4

อบกว-722 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD DDI Z PRT

พ.ศ. 2561

NO VAT

11

นมยก-4359 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

12

ชยบย-9372 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

13

ปจบบ-3163 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

14

ชบงพ-4510 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

56

นคบน-4690 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

16

นมผษ-280 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

NO VAT

17

สบบล-4110 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

18

กทม1ฒฎ-4305 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

5

ขกขธ-2453 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

20

มหบท-3404 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

21

นพบท-6088 นครพนม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

22

ฉชบย-6070 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

VAT

22

นมขง-3014 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2556

VAT

24

อบบห-5710 อุบลราชธานี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2556

NO VAT

25

รอบล-6094 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

26

ขกผฉ-7624 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

27

อบผน-3321 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

28

ขกผย-7038 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

NO VAT

29

ลยบท-5536 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

VAT

30

กทม1ฒฐ-5574 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

31

กทมสต-4573 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

32

ขกผล-974 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2560

NO VAT

33

ชยบธ-3010 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

34

รบผข-3449 ราชบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

35

นคบน-3292 หนองคาย

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

6

ศกบร-4495 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

37

ขกผพ-5795 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

38

สนกบ-4066 สกลนคร

TOYOTA

YARIS E

พ.ศ. 2564

VAT

39

กทม6กธ-8042 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2560

NO VAT

40

นมยข-3881 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PERUNNER (TRD SPORTIVO)

พ.ศ. 2560

VAT

41

นพบจ-6511 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

42

มหบจ-4808 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

VAT

43

บรบน-9882 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

44

มคบย-1909 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2549

NO VAT

45

นพบธ-867 นครพนม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

46

ขกผจ-1015 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) I-TEQ

พ.ศ. 2550

VAT

47

กทมฒภ-8032 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

48

อบกง-9691 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIOS E SOLUNA

พ.ศ. 2548

NO VAT

49

ขกขจ-7928 ขอนแก่น

NISSAN

ALMERA E SPORTECH

พ.ศ. 2559

NO VAT

50

นภกค-9046 หนองบัวลำภู

MAZDA

MAZDA 2 SKY 5HB STD

พ.ศ. 2559

VAT

51

นมผว-6935 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

52

สรบร-3335 สุรินทร์

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer(ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

53

กทมฒฒ-6435 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

54

ขกยข-4790 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2561

NO VAT

55

อดผผ-3260 อุดรธานี

NISSAN

NAVARA CAB LE Calibre

พ.ศ. 2556

VAT

56

อบบษ-6265 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

VAT

57

กทมฒจ-1306 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

58

นภบท-7260 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2552

NO VAT

59

สนบว-8498 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

47

อบขค-9328 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

61

นมผล-3733 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2552

NO VAT

59

นคบธ-9869 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

63

สรบม-4147 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

64

อดบพ-4725 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2548

NO VAT

67

นมงข-5944 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Super Titanium

พ.ศ. 2552

VAT

66

สบบธ-3104 สระบุรี

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

ลากจูง

67

นพบฉ-5981 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

68

มหบจ-1180 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)(Power)(MNC)

พ.ศ. 2554

NO VAT

69

บรบธ-1843 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD (ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

70

มหบฉ-2479 

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2551

VAT

70

นมยก-3253 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

72

บรบบ-6761 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

73

นมงต-9600 นครราชสีมา

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2557

VAT

74

กทม1ฒธ-7574 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2558

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

80

รอบล-5301 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % 

81

มคบพ-3193 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander

พ.ศ. 2550

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ100%

77

กสบท-728 กาฬสินธุ์

CHEVROLET

COLORADO CAB LS

พ.ศ. 2549

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ100%

78

สร82-8802 สุรินทร์

ISUZU

6 ล้อ NKR 100HP

พ.ศ. 2547

NO VAT

79

มห80-5287 มุกดาหาร

ISUZU

6 ล้อ NPR โฉมการ์ตูน

พ.ศ. 2547

NO VAT

80

สรบษ-7223 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2547

VAT

81

ปทบท-6462 ปทุมธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2548

VAT

ลากจูง