รถประมูล วันที่ 13/05/2023 เวลา : 16:03 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ปจบม-2326 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

2

รยขค-3471 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUEPOWER CAB-4 DDI Z PRD

พ.ศ. 2561

NO VAT

3

อดผฉ-7199 อุดรธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

4

กทมฒษ-9832 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

5

ชบยข-971 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

6

กทมฒษ-8961 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

7

ขกผธ-9726 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

8

ขกผอ-7701 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

9

จบกธ-9342 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 V-CROSS VGS L 4 WD (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2559

NO VAT

10

สนกฉ-9123 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

11

ชบขธ-6766 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

12

นมยข-3610 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

13

มคบล-4349 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

14

กทม1ฒถ-2563 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

15

กทม2ฒญ-8571 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E PERUNNER (TRD SPORTIVO)

พ.ศ. 2560

VAT

16

รยบห-8976 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC HLD VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2556

NO VAT

17

นยบฉ-8411 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

18

สนบห-1391 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

19

อยบย-6898 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

20

จบบว-6325 จันทบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J

พ.ศ. 2560

NO VAT

21

กทม3ฒบ-8507 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

22

ขกผษ-6506 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

23

มหบฉ-864 มุกดาหาร

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT Z71

พ.ศ. 2557

VAT

24

กทม1ฒณ-2238 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

25

ขกผต-5089 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

VAT

26

กทม2ฒล-2308 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

27

มหบต-1077 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

28

อดผผ-3260 อุดรธานี

NISSAN

NAVARA CAB LE Calibre

พ.ศ. 2556

VAT

29

ชบผว-8518 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

30

ยสบธ-8294 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2556

VAT

31

ขกผฉ-8554 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium Smart

พ.ศ. 2554

NO VAT

32

อดบห-2302 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

33

นมผต-2362 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

34

มคบล-5957 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

35

บรบร-4777 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

36

กทม1ฒศ-2296 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

NO VAT

37

ฉชกน-8262 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

YARIS ATIV E

พ.ศ. 2561

VAT

38

อบกจ-628 อุบลราชธานี

TOYOTA

SOLUNA VIOS S

พ.ศ. 2546

NO VAT

39

ขกผธ-8430 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

40

มหบท-4494 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2555

NO VAT

41

ขกผบ-9444 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

42

อบผท-1387 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

43

กทม1ฒฬ-8410 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

44

อบผข-7696 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2558

VAT

45

ขกผษ-5821 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

46

นมผว-8074 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

47

ศกกบน-2046 ศรีสะเกษ

NISSAN

MARCH S

พ.ศ. 2560

VAT

48

กทม1ฒฒ-8519 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

NO VAT

49

ชยบย-4689 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

NO VAT

50

มหกฉ-3237 มหาสารคาม

MITSUBISHI

ATTRAGE GLX

พ.ศ. 2556

VAT

51

มหกง-8964 มุกดาหาร

MITSUBISHI

MIRAGE GLX

พ.ศ. 2560

NO VAT

52

บรกต-8821 บุรีรัมย์

NISSAN

MARCH S

พ.ศ. 2560

VAT

53

รยขพ-967 ระยอง

NISSAN

ALMERA VL

พ.ศ. 2557

VAT

54

กทม4กฉ-3424 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2558

VAT

55

ชบยค-7401 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

56

กทม1ฒส-1894 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

57

อบบย-9769 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2550

VAT

รถฝากประมูลชำระ100%เท่านั้น

58

บรบย-2036 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2548

NO VAT

59

กทมฒร-6436 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

60

นพบต-8016 นครพนม

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

NO VAT

61

นมบห-8844 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2547

NO VAT

62

บรบท-4611 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

63

ลบบย-5821 ลพบุรี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2557

NO VAT

64

ชบผร-536 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

65

นมผษ-5282 

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

66

กทม1ฒฮ-8708 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

67

รอผก-2397 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

68

สรบว-2950 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) I-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

69

นมยก-971 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

70

ขกผล-5435 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER CAB AX

พ.ศ. 2549

NO VAT

71

กทมตพ-7177 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

72

นภบฉ-9559 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

73

ชบผษ-793 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

NO VAT

74

ชยบย-9115 ชัยภูมิ

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

NO VAT

75

มหบต-8369 มหาสารคาม

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2559

NO VAT

76

ปจบน-4247 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT