รถประมูล วันที่ 11/02/2023 เวลา : 08:10 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

รอกท-7861 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

2

มหบท-4306 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

NO VAT

3

กทมฒน-3720 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2555

NO VAT

4

อดผฉ-8942 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

5

ยสบน-7242 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

6

ยสบบ-6430 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2561

NO VAT

7

ชยกฉ-74 ชัยภูมิ

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

8

ลยบพ-5465 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2559

NO VAT

9

นพบฉ-5388 นครพนม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

10

มหบฉ-1778 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

11

อบผก-4795 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

12

มคกฉ-882 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

13

ลบบร-9959 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

VAT

14

กทมตร-935 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

15

อยบย-9905 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

16

สนบบ-6080 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

17

รอบร-1772 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

18

สนบษ-3331 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

19

สรบน-6567 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

20

นพบต-7242 นครพนม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2558

VAT

21

นมผว-8915 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

22

ชบผล-894 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2557

NO VAT

23

กสบธ-8854 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

VAT

24

มหบฉ-6889 มุกดาหาร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

NO VAT

25

อบกต-361 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

26

กสบน-8605 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

27

ขกผต-8115 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

NO VAT

28

มหบต-9815 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX SPC HLD ABS SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

29

บรกน-8178 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

30

พชผค-4083 เพชรบูรณ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

31

กทมตม-6884 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

32

ศกบห-383 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

33

ชบผร-5299 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

34

นมผร-9199 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

35

มคกจ-8749 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2557

VAT

36

สรบน-2338 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

VAT

37

มหกฉ-3177 มุกดาหาร

HONDA

CITY V (AS) (MY08)

พ.ศ. 2556

VAT

38

สรกต-9960 สุรินทร์

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2560

VAT

39

มหบท-1429 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

NO VAT

40

สรบว-7869 สุรินทร์

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2550

NO VAT

41

นมยน-3951 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

42

ชบผม-2301 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

43

สพกฉ-724 สุพรรณบุรี

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2555

NO VAT

44

พลบษ-6656 พิษณุโลก

TOYOTA

REVO J PLUS SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

NO VAT

45

กทมถล-1686 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

46

ปจบบ-4241 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

47

มหกฉ-1996 มุกดาหาร

TOYOTA

SOLUNA VIOS S

พ.ศ. 2547

NO VAT

48

กทม5กค-5529 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

YARIS J

พ.ศ. 2559

NO VAT

49

กทม3ฒฒ-9858 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

50

รยขข-4779 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

51

สบบย-5535 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

VAT

52

มหบฉ-1661 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX VGS S

พ.ศ. 2557

VAT

53

ฉชบร-5334 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

VAT

54

นคบธ-355 

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

55

นมผผ-2949 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

56

กทม2ฒข-8714 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

57

ชบผท-4603 ชลบุรี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

58

นมยค-8481 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

59

กทมถส-2824 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

60

บรบน-5115 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2552

NO VAT

61

มหบจ-4338 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

62

นมผผ-1027 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

63

นมผษ-3192 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2554

VAT

ลากจูง

64

ยสบบ-603 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2555

VAT

65

นภบจ-5485 หนองบัวลำภู

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

66

นมผร-1870 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

67

มคบย-8492 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

68

บกกค-714 บึงกาฬ

TOYOTA

VIOS E

พ.ศ. 2551

VAT

69

ลยบม-2418 เลย

NISSAN

FRONTIER CAB TL

พ.ศ. 2548

NO VAT

70

รอบห-709 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง