รถประมูล วันที่ 28/01/2023 เวลา : 08:18 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ยสบบ-336 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2556

NO VAT

2

มคบม-7279 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

3

ศกบม-4973 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2557

VAT

4

กทม1ฒณ-2238 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

5

ศกบษ-4843 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

6

มคบบ-2056 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

7

อบผค-9240 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

8

ยสบท-4158 ยโสธร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

9

สรบว-4527 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

NO VAT

10

กทม2กง-8587 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

11

ชบผร-2210 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

12

ขกผผ-6897 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2557

VAT

13

นมผผ-2257 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

14

อบบห-2915 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

15

กทม1ฒค-4094 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

16

ชยบบ-4313 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

17

สนบร-6251 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2560

NO VAT

18

นมยธ-2033 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

19

กทม2ฒธ-1426 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

20

อยบน-7554 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS DVD PLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

21

กทมฒข-1469 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

22

นมยน-4432 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S

พ.ศ. 2551

NO VAT

23

สบบร-5852 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

NO VAT

24

สบบย-9747 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

25

กทมถศ-113 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ SUPERPLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

26

อจบง-8839 อำนาจเจริญ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

27

กทมถธ-7642 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX PLATINUM SMART

พ.ศ. 2552

NO VAT

28

ขกขร-6765 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

29

ชยกธ-2271 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIOS J (MY13)

พ.ศ. 2556

NO VAT

30

กทมฒพ-1622 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

31

สรบน-4153 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

32

ชบผน-7759 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

33

รยบร-230 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

34

กทมฒท-8128 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

35

ขกผข-837 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

36

สรบธ-6171 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

37

ยสบต-7584 ยโสธร

FORD

RANGER OPEN CAB XL WLT (Base)

พ.ศ. 2550

NO VAT

38

กสบย-5677 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

39

ขกขง-8575 ขอนแก่น

TOYOTA

YARIS J

พ.ศ. 2559

NO VAT

40

อดผก-7519 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

41

รอบล-4636 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC HLD DDI Z DVD

พ.ศ. 2559

NO VAT

42

กทม1ฒก-4260 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2556

VAT

43

ขกผย-9351 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

44

นมกล-9526 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

45

กทมตฉ-537 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

VAT

46

สรบม-8107 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

NO VAT

47

สนบฉ-9574 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD (ABS)

พ.ศ. 2547

NO VAT

48

อยบย-8287 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

VAT

49

ยสบพ-6703 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (PRH) G/S I-TEQ

พ.ศ. 2550

VAT

50

อยบบ-7710 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

51

ชยบพ-3813 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

52

อบผข-8441 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

53

ลบบร-7060 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2552

NO VAT

54

นมผล-5699 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

55

มหกฉ-3706 มุกดาหาร

HONDA

CITY ZX A

พ.ศ. 2550

VAT

ลากจูง

56

รยผธ-3540 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

57

ขกผว-4205 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

58

สรบพ-5770 สุรินทร์

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

59

ยสบพ-2049 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

60

กทมถต-4767 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

61

นมผร-1870 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

62

สรบพ-7550 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX(ABS,AB)

พ.ศ. 2546

NO VAT

63

สรบน-2509 สุรินทร์

TOYOTA

TIGER CAB GL

พ.ศ. 2546

NO VAT

64

อดผค-9070 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน