รถประมูล วันที่ 14/01/2023 เวลา : 08:08 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อดผก-4343 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

2

กทมฒบ-8277 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2555

VAT

3

รอบม-2813 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

4

ชบผห-3180 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

NO VAT

5

นมผษ-6185 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

6

กทม5กษ-9346 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE CAB-4 HLD DDI Z PRT

พ.ศ. 2560

NO VAT

7

ลบบร-9959 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC HLD DDI Z DVD

พ.ศ. 2560

VAT

8

อบผน-3881 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

9

ขกผร-8231 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

10

นมยก-2104 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

11

สบบร-3167 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

12

อดบว-9029 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2553

NO VAT

13

มหบท-461 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

14

ยสบน-2030 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

15

ชบกว-9490 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

VAT

16

นมผว-8915 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

17

นมผษ-5335 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

18

ชบผย-6815 ชลบุรี

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLT

พ.ศ. 2556

VAT

19

สกบน-1324 สระแก้ว

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

20

บกบจ-4236 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

21

สรบพ-5770 สุรินทร์

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

ลากจูง

22

สบบห-943 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

23

ศกบธ-8486 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

24

กทม1ฒค-4094 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2557

VAT

25

สบบร-1227 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

26

กสบบ-6477 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

27

สนบล-5686 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

28

ขกผพ-5908 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2558

VAT

29

นคบบ-7651 หนองคาย

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2563

NO VAT

30

นมผท-7125 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

31

อบกต-64 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

32

กทมฒผ-4356 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

33

อดผท-273 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

34

ขกผย-7211 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

35

อยบล-5126 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

36

กทม5กฌ-1307 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G

พ.ศ. 2556

NO VAT

37

ฉชบบ-410 ฉะเชิงเทรา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

38

มคกจ-8749 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2557

VAT

39

มคกจ-4450 มหาสารคาม

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2556

VAT

40

อบบห-8208 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

41

รยขก-4981 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALLNEW BLUE POWER CAB-4HLD DDI Z

พ.ศ. 2560

VAT

42

ชยบร-8731 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

43

กทม1ฒภ-9218 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2559

NO VAT

44

ขกผธ-8102 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

45

ยสบพ-2049 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

46

นมผร-9199 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

47

มคบล-5126 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

48

รอบล-3806 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2553

NO VAT

49

มหบฉ-1661 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX VGS S

พ.ศ. 2557

VAT

50

บรบธ-4524 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2547

VAT

51

พชบห-3560 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

52

นมยฉ-8705 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

53

บรบย-4470 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

54

กสบล-6148 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

55

บกกค-714 บึงกาฬ

TOYOTA

VIOS E

พ.ศ. 2551

VAT

56

ขกผว-7850 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD STITANIUM SMART

พ.ศ. 2554

NO VAT

57

นยกฉ-5701 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2558

VAT

58

สบบร-3881 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

59

นมผษ-522 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2557

NO VAT

60

ชบผร-3441 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

NO VAT

ลากจูง

61

อดผธ-3831 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

VAT

62

กทม1ฒน-4948 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLT

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง

63

นมผว-4832 นครราชสีมา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2550

VAT

ลากจูง

64

ปจบบ-6261 ปราจีนบุรี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2556

NO VAT