รถประมูล วันที่ 17/12/2022 เวลา : 08:13 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

สกบพ-9323 สระแก้ว

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

2

ศกกง-5395 ศรีสะเกษ

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB V

พ.ศ. 2555

NO VAT

3

นภบฉ-7227 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

4

ขกผผ-1780 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

5

อยบม-5470 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

6

บรกจ-2503 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2555

NO VAT

7

กทมฒง-3107 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

8

ศกบธ-8486 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

9

นมยค-1131 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB,PRH)

พ.ศ. 2550

VAT

10

กสบน-1863 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

11

สนบม-3121 สกลนคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2557

VAT

12

กทม1กฒ-7437 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2555

NO VAT

13

กสบย-4882 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

14

ปจบพ-3611 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

15

กสบบ-539 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

16

อดผต-977 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

NO VAT

17

นมยค-1043 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

18

นมผว-8915 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

19

ขกผฉ-7417 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

20

ขกผผ-6728 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

21

สนบษ-3579 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

22

อดผต-1201 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

23

อบบว-9494 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

24

กสบม-6769 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

25

อดผบ-5914 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

26

อดผต-9345 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

27

จบบว-6544 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

28

ชบผพ-7700 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

29

อดผค-9070 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

30

ขกยก-6841 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

31

ขกผอ-8158 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

32

ชบกว-9490 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER

พ.ศ. 2552

VAT

33

สรบม-8625 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

34

นมผร-1674 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

35

นมผอ-6293 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

36

อยบน-7526 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

37

กทม1ฒถ-6163 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

38

อดผฉ-460 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

NO VAT

39

นมผษ-5335 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2558

VAT

40

อดผผ-6426 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

NO VAT

41

นมผล-3509 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

VAT

42

นยบฉ-474 นครนายก

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

VAT

43

นคบบ-1046 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

44

นคบบ-21 หนองคาย

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

45

อบผธ-252 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2554

NO VAT

46

ลยกท-7248 เลย

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

47

กทม1กผ-8022 กรุงเทพมหานคร

HONDA

BRIO V

พ.ศ. 2556

VAT

48

สรกท-5568 สุรินทร์

NISSAN

MARCH E

พ.ศ. 2557

NO VAT

รถฝากประมูล ชำระ 100 % เท่านั้น

49

นมกย-6052 นครราชสีมา

HONDA

CITY V (MY08)

พ.ศ. 2553

NO VAT

50

ชบผย-6815 ชลบุรี

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLT

พ.ศ. 2556

VAT

51

กทมตห-858 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

52

สกบม-63 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2563

NO VAT

53

ฉชบพ-2335 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

54

นมผจ-6445 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2548

VAT

55

นพบธ-6304 นครพนม

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2548

VAT

56

สบบร-1227 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

57

สบบร-3167 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

58

กทม2ฒค-426 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2560

VAT

59

สนบธ-7790 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2552

VAT

60

อดผผ-5785 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

61

ชยกง-9030 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2556

VAT

62

อดผน-3277 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

63

อดกธ-1520 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

64

ชบผน-533 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM SMART

พ.ศ. 2553

VAT

65

สบบร-3881 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

66

อบผน-1352 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

67

นมผษ-522 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2557

NO VAT

68

รอบบ-3617 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

69

รอบษ-9204 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2548

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

70

ปจบพ-5021 ปราจีนบุรี

ISUZU

SPACE CAB SX (DP)

พ.ศ. 2544

NO VAT

71

สบบพ-4359 สระบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G 4x4

พ.ศ. 2552

NO VAT

72

มหบต-4383 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

73

บรบว-6320 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2549

VAT

74

มหบจ-6247 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2555

NO VAT