รถประมูล วันที่ 12/11/2022 เวลา : 13:55 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

6

นภบฉ-6498 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

7

กสบม-6769 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

8

สบบร-3167 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

9

ชบผผ-363 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

15

กทม2กม-1250 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA D/C SE CALIBRE SV

พ.ศ. 2556

VAT

19

นมผอ-6293 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

20

ขกผผ-6728 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

33

สรบม-8625 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

24

จบบว-3069 จันทบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

10

อดผบ-5914 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

33

ศกบร-3987 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

NO VAT

35

นมผร-1674 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

40

ขกผอ-8158 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

41

ขกผข-8652 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

43

จบบว-6544 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

46

อดผต-9345 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

19

ขกผฉ-7417 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

51

สบบร-1227 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

59

กทม2ฒค-426 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2560

VAT

60

สนบธ-7790 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

62

นมผผ-6569 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

63

อดผบ-7993 อุดรธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

64

สบบร-3881 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

65

ศกบพ-477 ศรีสะเกษ

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2555

VAT

66

อบผน-1352 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

67

นมผษ-522 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2557

NO VAT

71

ยสบบ-3139 ยโสธร

FORD

RANGER SUPER CAB XL(Base)

พ.ศ. 2545

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

69

รอบษ-9204 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2548

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

68

รอบบ-3617 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น