รถประมูล วันที่ 12/11/2022 เวลา : 08:10 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

มหกฉ-1277 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE CAB-4 HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

2

พชผก-4920 เพชรบูรณ์

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2558

NO VAT

3

นมผว-285 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

NO VAT

4

มคบบ-6863 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPC VGS Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2556

NO VAT

5

บรบร-7275 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2551

NO VAT

6

นภบฉ-6498 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

7

กสบม-6769 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

8

สบบร-3167 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

9

ชบผผ-363 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

10

อบบว-9494 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

11

สนบษ-6020 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

12

ชบผว-4894 ชลบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

13

มหกฉ-3045 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 S

พ.ศ. 2555

VAT

14

อดผน-3277 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

15

กทม2กม-1250 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA D/C SE CALIBRE SV

พ.ศ. 2556

VAT

16

ขกขว-6492 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

17

กทม1ฒฆ-1267 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

18

อบผฉ-6254 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

19

นมผอ-6293 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

20

รอบย-3231 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

20

ขกผผ-6728 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

22

สบบษ-8601 สระบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

VAT

33

สรบม-8625 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

24

จบบว-3069 จันทบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

25

นยบจ-2992 นครนายก

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

10

อดผบ-5914 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

27

กสบว-8986 กาฬสินธุ์

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

28

อดผท-7928 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

29

รอบม-5949 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

VAT

30

อบบล-8273 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

31

สหบจ-8487 สิงห์บุรี

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2552

VAT

32

กทมถธ-2987 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

33

ศกบร-3987 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

NO VAT

34

ขกผม-5136 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2553

VAT

35

นมผร-1674 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

36

สนกท-4916 สกลนคร

MITSUBISHI

TRITON D/C GLS PLUS

พ.ศ. 2556

NO VAT

37

รอบษ-3771 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

38

ชยบพ-8469 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

39

ชบผย-561 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

40

ขกผอ-8158 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

41

ขกผข-8652 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

42

ขกผท-5850 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

43

จบบว-6544 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

VAT

44

สบบพ-6961 สระบุรี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V (ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

45

ศกบบ-5333 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX PLATINUM SMART

พ.ศ. 2552

VAT

46

อดผต-9345 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

47

นพบจ-8284 นครพนม

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

48

นพกค-6615 นครพนม

MITSUBISHI

MIRAGE GLX

พ.ศ. 2556

VAT

49

สรกฉ-1235 สุรินทร์

NISSAN

ALMERA E

พ.ศ. 2556

VAT

19

ขกผฉ-7417 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

51

สบบร-1227 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

NO VAT

52

รอบบ-616 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2550

NO VAT

53

นมผอ-9566 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

54

กทม1ฒว-3111 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2560

VAT

55

ยสบพ-8875 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2555

VAT

56

กทม2ฒธ-3313 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD

พ.ศ. 2558

VAT

57

สรบพ-6894 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2557

VAT

58

มหบจ-7173 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

59

กทม2ฒค-426 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2560

VAT

60

สนบธ-7790 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

61

ขกผพ-8287 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2554

VAT

62

นมผผ-6569 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) i-Genii X-series

พ.ศ. 2554

VAT

63

อดผบ-7993 อุดรธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2552

VAT

64

สบบร-3881 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

65

ศกบพ-477 ศรีสะเกษ

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2555

VAT

66

อบผน-1352 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

67

นมผษ-522 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX B

พ.ศ. 2557

NO VAT

68

สรบม-5038 สุรินทร์

NISSAN

FRONTIER CAB AX-L(เบาะหนัง)

พ.ศ. 2549

VAT

69

นมผห-5031 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

70

นมผห-7983 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง

71

ยสบบ-3139 ยโสธร

FORD

RANGER SUPER CAB XL(Base)

พ.ศ. 2545

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

69

รอบษ-9204 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2548

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

68

รอบบ-3617 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

รถฝากประมูล / ชำระ 100% เท่านั้น

74

นมผอ-2962 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2553

VAT