รถประมูล วันที่ 15/10/2022 เวลา : 08:05 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

บรบษ-4991 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

2

กสบว-8986 กาฬสินธุ์

MITSUBISHI

TRITON ALL NEW MEGA CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

3

นมผร-491 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2555

VAT

4

มคบย-3027 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2560

NO VAT

5

มคบพ-4811 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

6

ศกบธ-7601 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

7

อดบห-8575 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

7

กสบล-7348 กาฬสินธุ์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E Calibre

พ.ศ. 2558

VAT

9

มหบฉ-3136 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

10

ขกผผ-6728 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

11

อบผน-4593 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2560

NO VAT

12

กทม1ฒบ-5885 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

13

รอบล-1862 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

14

สรบล-3722 สุรินทร์

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

NO VAT

15

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

16

สรบพ-6049 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

17

นยบฉ-2642 นครนายก

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

18

กทมฒจ-881 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

19

สนบม-8349 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

20

อดผท-7928 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

21

อดกบ-5305 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

22

กทม2ฒธ-3313 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2558

VAT

31

สหบจ-8487 สิงห์บุรี

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2552

VAT

24

สกบท-9610 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

25

กทม1ฒห-9835 นครพนม

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

26

กทมฒว-1480 นนทบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

27

ชยกง-3531 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

9

รอบย-3231 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

29

บรกต-1287 บุรีรัมย์

NISSAN

ALMERA ES

พ.ศ. 2558

NO VAT

30

มหบฉ-601 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

31

อบผข-3865 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

32

ศกบร-3191 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPARK EX S

พ.ศ. 2558

VAT

33

นคบน-2033 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

34

สรบล-5285 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2550

VAT

29

รอบม-5949 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

VAT

8

นมผษ-4490 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

37

นมผห-5260 นครราชสีมา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2558

VAT

38

นมผห-4230 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

39

สรบม-568 สุรินทร์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

40

สรกธ-3100 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

41

นยบจ-2992 นครนายก

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

42

นยบฉ-6303 นครนายก

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

57

สรบพ-6894 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2557

VAT

30

อบบล-8273 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

45

กทมฒย-1770 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

55

ยสบพ-8875 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2555

VAT

47

สรบน-4267 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

48

มคบธ-7998 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS PLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

49

ชบยก-8224 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

50

อบบพ-7051 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

51

บกบจ-3032 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

52

ปจกธ-6002 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

53

สนบย-4050 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

54

มคบม-4789 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

55

สรบม-3430 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

10

อดผบ-5914 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

57

ขกผผ-8472 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2551

NO VAT

58

ขกยก-2515 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2551

VAT

59

ขกบห-8899 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

ลากจูง

69

นมผห-5031 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

68

สรบม-5038 สุรินทร์

NISSAN

FRONTIER CAB AX-L(เบาะหนัง)

พ.ศ. 2549

VAT

62

สรบต-7838 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

ลากจูง

63

นมผห-7983 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง

64

อดบห-4487 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

3

ยสบน-1386 ยโสธร

TOYOTA

TIGER CAB E

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

2

กสกค-2620 กาฬสินธุ์

HONDA

CITY S

พ.ศ. 2551

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

67

นมบษ-2451 นครราชสีมา

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ลากจูง