รถประมูล วันที่ 10/09/2022 เวลา : 08:14 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ขกขพ-151 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

1

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

3

นมขน-8074 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

4

พบบษ-3661 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

5

สนบม-8349 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

6

อบผต-6096 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

7

มหบท-481 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

8

นมยน-3036 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

9

ลยบธ-7605 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

10

ขกผผ-8545 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

11

ขกผท-3646 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

12

มหบค-7685 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2547

VAT

22

กทม2ฒธ-3313 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD SPORTIVE

พ.ศ. 2558

VAT

14

กทมถว-2375 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

15

อบผท-5421 อุบลราชธานี

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2556

VAT

16

สรบพ-6517 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

4

กทม1ฒบ-5885 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

340,000

18

กทมฒจ-881 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

19

สกบธ-5194 สระแก้ว

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

20

บรบว-9822 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

21

อดผข-2245 อุดรธานี

NISSAN

NAVARA XE(OP) S/C

พ.ศ. 2556

VAT

22

บรบร-180 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

NO VAT

23

ขกผพ-6665 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

VAT

24

นมผว-8220 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

25

มคกจ-507 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

310,000

26

รอบม-3307 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2554

VAT

27

บรบร-9945 บุรีรัมย์

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2552

NO VAT

99

รอบย-3231 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

29

กทมชป-740 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

30

ชยกง-3531 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

31

สรบพ-6049 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

32

มหบต-4383 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

33

กทม1ฒว-1132 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

34

ขกผน-4931 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

35

นมผบ-223 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD SUPER PLATINUM (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

36

มคบบ-3137 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

37

อดผธ-9360 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

38

บรบม-633 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

39

มหกข-5369 มุกดาหาร

TOYOTA

VIOS J

พ.ศ. 2550

VAT

40

ปจกธ-6002 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

41

กสกฉ-4379 กาฬสินธุ์

TOYOTA

YARIS G

พ.ศ. 2559

VAT

42

ชบผน-743 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM SMART

พ.ศ. 2553

NO VAT

43

ขกขค-1077 ขอนแก่น

HONDA

JAZZ E

พ.ศ. 2547

VAT

44

สบบษ-7842 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

45

กทมฒข-834 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

46

อบบร-6588 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2550

VAT

47

นมผผ-7529 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

48

บรบธ-72 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

49

สนบม-8526 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM SMART

พ.ศ. 2552

VAT

180,000

5

อบผจ-7941 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

320,000

6

บกบจ-3032 บึงกาฬ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2556

VAT

345,000

52

ขกผย-4366 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX PLATINUM SMART

พ.ศ. 2552

NO VAT

53

อยบม-6491 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

54

นมขก-3959 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

55

นมผผ-4367 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

56

กสบท-2659 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

NO VAT

57

สนบร-2286 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2550

NO VAT

58

กสบธ-2005 กาฬสินธุ์

CHEVROLET

COLORADO CAB LT (MY08)

พ.ศ. 2551

NO VAT

59

รอบว-2652 ร้อยเอ็ด

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX (CNG)

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

60

กทม3กม-1388 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

61

นมยง-3694 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

ลากจูง

62

นยบต-948 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง

63

รอบม-3318 ร้อยเอ็ด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

VAT

ลากจูง

64

กทมถส-4275 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2553

NO VAT

65

รอบว-8770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ฝากปะมูล/ชำระ 100%เท่านั้น 

3

ยสบน-1386 ยโสธร

TOYOTA

TIGER CAB E

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

2

กสกค-2620 กาฬสินธุ์

HONDA

CITY S

พ.ศ. 2551

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

68

ปจกต-8330 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

รถซาก / ไม่รับผิดชอบการโอน