รถประมูล วันที่ 13/08/2022 เวลา : 08:46 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อจบฉ-2560 อำนาจเจริญ

TOYOTA

REVO SMART CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2559

NO VAT

2

นมผพ-4139 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD SUPER TITANIUM SMART

พ.ศ. 2554

NO VAT

3

ขกผพ-4591 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

4

มคกฉ-7819 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BP CAB -4HLD DDI Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2559

NO VAT

5

นคบน-4093 หนองคาย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

6

รอบว-9109 ร้อยเอ็ด

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT Z71

พ.ศ. 2556

VAT

7

นมขธ-760 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

8

กทม2ฒข-7191 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

NO VAT

9

ขกผม-6566 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC HLD DDI Z DVD

พ.ศ. 2559

VAT

10

อดบว-8972 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

26

รอบม-3307 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2554

VAT

12

กทมฒค-2199 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

13

อบผก-1938 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

NO VAT

14

ขกผพ-6665 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

VAT

15

นมยก-250 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

4

กทม1ฒบ-5885 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

340,000

17

อดผฉ-4327 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

18

อบผท-180 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

19

ขกผบ-7776 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2557

VAT

20

กทมฒม-4017 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

21

กทม1ฒถ-937 กรุงเทพมหานคร

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2553

VAT

22

อดผท-4814 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2550

NO VAT

23

นพบท-5685 นครพนม

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2556

VAT

24

สบบล-665 สระบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

NO VAT

25

ขกผผ-354 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

26

กทม1ฒร-3713 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

27

อบผค-6517 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

28

ขกผย-5815 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

29

นยบต-1932 นครนายก

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

30

รอบห-3127 ร้อยเอ็ด

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE SV

พ.ศ. 2555

VAT

31

สหบต-1934 สิงห์บุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2561

VAT

32

รอบร-4532 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

33

บรบล-6626 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2550

VAT

34

กทมถร-9804 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

35

นมผท-340 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

36

ลยบย-7527 เลย

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

VAT

37

สรกจ-8700 สุรินทร์

HONDA

CITY ZX V

พ.ศ. 2549

VAT

38

อดผฉ-5782 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

39

มหบค-7685 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2547

VAT

40

ขกผน-8680 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

36

มคบบ-3137 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

42

นมผท-4735 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPARK EX i-TEQ (Power) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

43

ชยบบ-3434 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

44

สนบย-5724 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2558

VAT

45

อดบห-3940 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

46

ขกผจ-8579 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

47

พชผค-5613 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

33

กทม1ฒว-1132 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

49

รยผค-3845 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

50

อดบบ-379 อุดรธานี

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

ลากจูง

51

มคบม-4399 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

NO VAT

52

อบผฉ-3295 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

53

รอบว-2652 ร้อยเอ็ด

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX (CNG)

พ.ศ. 2554

NO VAT

ลากจูง

54

บรบล-3952 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

ลากจูง

14

กทมถว-2375 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

56

นมผผ-3030 นครราชสีมา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2549

VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

15

อบผท-5421 อุบลราชธานี

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2556

VAT

58

บรบม-4841 บุรีรัมย์

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2557

VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

16

สรบพ-6517 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT