รถประมูล วันที่ 09/07/2022 เวลา : 08:10 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

กทม1ขศ-8087 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2557

VAT

2

ปจบบ-6681 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

3

อยบพ-9945 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

4

สนบย-229 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALNEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2557

VAT

5

นคบน-754 หนองคาย

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

6

พชบษ-8951 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

7

สนบพ-9274 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

8

ชบขย-5851 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2557

VAT

9

กทม1ฒท-3718 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

10

กสบม-8997 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

VAT

11

อดผฉ-4327 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

12

กทมฒล-6957 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

13

รอบพ-7770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

14

สนบน-9036 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

NO VAT

15

มหบฉ-1008 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

16

นมผห-7829 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

17

ลยบบ-6105 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

18

รอบม-496 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM (DVD)

พ.ศ. 2554

VAT

19

นมผธ-7673 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

20

ชนบฉ-9212 ชัยนาท

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

21

ชยบธ-8776 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

11

ขกผท-3646 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

23

นมผค-5335 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

24

รอบย-7469 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

25

ขกผย-2779 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

26

ขกผย-999 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

27

ลยบพ-6966 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

28

กทม1ฒร-3713 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

29

ขกผห-4486 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

NO VAT

30

รยบห-7430 ระยอง

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2556

NO VAT

31

รยผข-1856 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

32

ขกผผ-9506 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

33

สรบธ-5943 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

34

สนบย-8120 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

35

ศกบม-4375 ศรีสะเกษ

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

36

นมผร-6700 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

37

กทม6กก-8023 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

MARCH EL

พ.ศ. 2560

VAT

38

สรบย-3210 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

NO VAT

39

กทมถศ-3133 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

NO VAT

40

ชยบบ-6614 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

NO VAT

41

กทม4กบ-9937 กรุงเทพมหานคร

SUZUKI

SWIFT GL

พ.ศ. 2558

VAT

42

กสบพ-5679 กาฬสินธุ์

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

VAT

43

บรบษ-1365 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

44

นมผผ-4096 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2553

VAT

45

กสบล-5179 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM (DVD)

พ.ศ. 2554

VAT

46

นมผพ-5050 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

47

กทมฌจ-8415 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

48

อดกธ-7528 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS) Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

49

อดบย-1560 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

NO VAT

50

รอบม-8647 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

ลากจูง

51

นมผห-974 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

ลากจูง

52

กทมฌบ-5212 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER OPEN CAB XLS WL

พ.ศ. 2547

NO VAT

ลากจูง

53

กทม3กม-1388 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander L

พ.ศ. 2557

NO VAT

14

กทมถว-2375 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

15

อบผท-5421 อุบลราชธานี

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer

พ.ศ. 2556

VAT

56

ขกขง-280 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER D/C ZDi

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น

57

บรบล-4727 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

16

สรบพ-6517 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT