รถประมูล วันที่ 11/06/2022 เวลา : 08:20 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

กทม2ฒจ-2456 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO DOUBLE CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2560

VAT

2

กทม4กฉ-6720 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

NO VAT

3

สรบน-4798 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

4

อบบพ-6986 อุบลราชธานี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2550

NO VAT

5

ยสบท-8959 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2554

NO VAT

6

กทมถก-9973 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

7

กทมฌผ-572 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2552

NO VAT

8

สรบม-9971 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

9

อดบล-6740 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2551

VAT

10

กทมฒง-6270 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2554

VAT

11

กทมฒม-4988 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

12

กสบล-5557 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

VAT

13

พชบว-1373 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

14

สรบล-5426 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SUPER TITANIUM SMART

พ.ศ. 2554

VAT

15

ขกผค-6145 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

16

ยสบธ-8810 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

17

อบบพ-2972 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

18

บรบบ-7279 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2555

NO VAT

19

นมยก-3316 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA XE(OP) S/C

พ.ศ. 2558

VAT

20

สบบบ-5949 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

21

นมผม-2177 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2554

NO VAT

22

นภบฉ-8171 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

23

ขกผจ-8484 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2553

VAT

24

ขกขว-8650 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

25

สนบม-7159 สกลนคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2557

NO VAT

26

อดกธ-6163 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

27

ขกผอ-7922 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

28

นภบธ-7161 หนองบัวลำภู

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E Calibre

พ.ศ. 2558

VAT

29

สนบท-8439 สกลนคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

30

ชยบพ-9644 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

31

กทมตค-5438 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

32

อดบร-2180 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

33

นมผล-2989 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

34

กทม2ฒฬ-5011 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

NO VAT

35

กสกค-7651 กาฬสินธุ์

MAZDA

MAZDA 2 GROOVE SEDAN

พ.ศ. 2553

VAT

36

กทม1ฒฎ-3080 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

37

ศกบษ-4869 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

38

กทม4กบ-9937 กรุงเทพมหานคร

SUZUKI

SWIFT GL

พ.ศ. 2558

VAT

39

กทม1ตช-2898 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J CNG

พ.ศ. 2557

NO VAT

40

ขกผก-3126 ขอนแก่น

TOYOTA

TIGER CAB D4D E (ABS,AB)

พ.ศ. 2546

NO VAT

41

มหบฉ-1008 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2557

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

42

มคบพ-2174 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

43

ศกบบ-7060 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

44

อบบบ-5794 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

NO VAT

45

อบบล-6317 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

NO VAT

46

กทม1ฒร-3110 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

REVO SMART CAB G

พ.ศ. 2559

VAT

47

อดผก-2904 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2554

NO VAT

48

สรกฉ-1347 สุรินทร์

NISSAN

MARCH S

พ.ศ. 2556

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100 % เท่านั้น

49

มคบย-5587 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2556

VAT

ลากจูง

50

กสบน-9651 กาฬสินธุ์

NISSAN

FRONTIER CAB AL

พ.ศ. 2549

VAT

51

รอบย-515 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER OPEN CAB XL WL

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100 % เท่านั้น

10

ขกผผ-8545 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

53

บรกค-8485 บุรีรัมย์

NISSAN

NAVARA D/C CALIBRE

พ.ศ. 2552

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100 % เท่านั้น / ไม่รับผิดชอบการโอน