รถประมูล วันที่ 09/04/2022 เวลา : 08:14 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

นมยก-7853 นครราชสีมา

TOYOTA

REVO J SINGLE CAB

พ.ศ. 2559

VAT

2

มหกจ-2533 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

3

ลยบม-4803 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z SPEED X-SERIES

พ.ศ. 2561

VAT

4

กทม1ฒห-1526 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC DDI Z X-SERIES

พ.ศ. 2559

VAT

5

ขกผม-3150 ขอนแก่น

TOYOTA

REVO SMART CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2558

VAT

6

อดผจ-136 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

7

ลยกท-4335 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

8

กทม3กม-3950 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2557

VAT

9

บรบย-1109 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALNEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2558

VAT

10

อดผจ-1909 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER TRD (ABS)

พ.ศ. 2558

NO VAT

11

ลยบบ-5174 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

12

นคบบ-3746 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

NO VAT

13

นมผอ-322 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

VAT

14

นภบฉ-1154 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD S TITANIUM

พ.ศ. 2554

NO VAT

15

กทม1ฒฉ-3450 กรุงเทพมหานคร

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

16

นมผธ-4428 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

17

อดผจ-1265 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

18

กสบล-3864 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

19

มหบง-8877 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

20

อบบพ-2972 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

21

กทมฒก-2760 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

22

ยสบธ-6880 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E VNT 4x4

พ.ศ. 2556

VAT

23

นภกข-8950 หนองบัวลำภู

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

24

ขกผจ-4841 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

25

อดผฉ-1744 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

26

รยผจ-1386 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi Z-Prestige

พ.ศ. 2560

VAT

27

กทมฒง-6270 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2554

VAT

28

นมผล-9089 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

29

อดผค-5675 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALNEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2557

VAT

30

ขกผห-357 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

31

ลยบธ-1016 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

32

ขกผท-6406 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

33

สกบน-1637 สระแก้ว

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

34

ยสบต-8612 ยโสธร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

35

อจบจ-3178 อำนาจเจริญ

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2555

VAT

36

รอบบ-4010 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

37

บรบบ-8979 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2555

VAT

38

ขกผบ-3187 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

39

สรบล-5426 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SUPER TITANIUM SMART

พ.ศ. 2554

VAT

40

กทมฆต-8134 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z-Prestige Navi

พ.ศ. 2555

VAT

41

กทม1ฒฎ-4032 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

VAT

42

กสกค-7651 กาฬสินธุ์

MAZDA

MAZDA 2 GROOVE SEDAN

พ.ศ. 2553

VAT

43

ขกขร-1763 ขอนแก่น

HONDA

CITY ZX A

พ.ศ. 2551

VAT

44

นมผว-3994 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

45

บรกน-2414 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE CAB-4 HI-LANDER Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

46

นมยต-3023 นครราชสีมา

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB HI-RIDER XLS

พ.ศ. 2557

VAT

47

ชบผบ-5369 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium Smart

พ.ศ. 2554

VAT

48

ศกบธ-1534 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Gold Series Smart

พ.ศ. 2551

VAT

49

นมผอ-5918 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

VAT

50

รอบน-2690 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

51

รอบห-3487 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

52

สรกจ-2310 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2555

VAT

53

ขกผย-4709 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

54

นมผว-4406 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

55

อดผข-1227 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

56

กสบพ-8213 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

57

มหบจ-529 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

58

ขกผล-4621 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

ลากจูง

59

มหบต-1539 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

NO VAT

60

ขกผฉ-3884 ขอนแก่น

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

NO VAT

51

รอบย-515 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER OPEN CAB XL WL

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100 % เท่านั้น

62

ขกบพ-8737 ขอนแก่น

TOYOTA

TIGER CAB SR5 4x4

พ.ศ. 2544

NO VAT

63

รยผข-3208 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

64

อดผฉ-4097 อุดรธานี

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB MID WL

พ.ศ. 2548

VAT

65

กทมฒฒ-8710 กรุงเทพมหานคร

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WLT

พ.ศ. 2548

VAT

66

อบบร-3439 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD S TITANIUM

พ.ศ. 2553

VAT

67

มคบร-2566 มหาสารคาม

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WLT

พ.ศ. 2547

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน