รถประมูล วันที่ 12/02/2022 เวลา : 08:14 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อจบฉ-3685 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

2

อดบห-332 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

3

สนบม-4057 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

4

มคบม-7706 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

5

รอบห-6882 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

6

กทม1ฒค-6880 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

NO VAT

7

อดผจ-6365 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX AL NEW SPACE CAB HI-LANDER L SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2558

VAT

8

บรบว-7047 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

9

พชบร-9749 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

10

มหบฉ-1008 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2557

VAT

11

นมยข-835 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

12

รอบว-6998 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

NO VAT

13

อบผต-8323 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2556

VAT

14

รอบห-5875 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

15

ชยกค-7074 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

16

ลบบร-3189 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

17

มคบม-5261 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

18

สนบว-4626 สกลนคร

CHEVROLET

COLORADO CAB LS (MY08)

พ.ศ. 2551

NO VAT

19

นมผพ-2568 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

20

กทม1ฒส-2129 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB V

พ.ศ. 2559

VAT

21

กทม1ฒบ-5990 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

22

มคบบ-5776 มหาสารคาม

MITSUBISHI

TRITON CAB GLS PLUS VG TURBO

พ.ศ. 2556

VAT

23

บกบค-6333 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

24

สรบท-8204 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

NO VAT

25

กสกต-4893 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX CAB-4 SLX i-TEQ(ABS/PRH)

พ.ศ. 2550

VAT

26

กทม1ฒพ-6269 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

27

นพบฉ-7335 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

28

อยบม-2474 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2556

NO VAT

29

ขกผก-4583 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

30

กทม3ฒก-2309 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2555

VAT

31

สบบม-3388 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

VAT

32

ขกผท-6539 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

33

นมผย-9941 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

34

นมงต-4117 นครราชสีมา

TOYOTA

YARIS J

พ.ศ. 2558

VAT

35

นพบต-7497 นครพนม

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB V

พ.ศ. 2558

VAT

36

นมบย-1119 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

37

อดผค-5847 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

38

อบผก-9819 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

NO VAT

39

ชยบธ-9558 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

40

ขกผก-7698 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

41

สรบบ-5913 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2556

VAT

42

มคบพ-8660 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2557

NO VAT

43

กสบว-2603 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPARK Ddi S

พ.ศ. 2559

VAT

44

กสบพ-6578 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2556

NO VAT

45

สบบษ-4173 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

NO VAT

46

ศกบท-3309 ศรีสะเกษ

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2550

NO VAT

47

สนกง-8154 สกลนคร

HONDA

CIVIC VTi

พ.ศ. 2544

NO VAT

48

อยบพ-4669 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

49

กทมฒม-4988 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

50

ยสบท-7042 ยโสธร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

NO VAT

51

กสบบ-8312 กาฬสินธุ์

NISSAN

FRONTIER CAB TX

พ.ศ. 2546

NO VAT

52

สรบพ-770 สุรินทร์

NISSAN

FRONTIER CAB AL

พ.ศ. 2550

NO VAT

53

จบบพ-7379 จันทบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

54

รอบษ-4042 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2551

VAT

55

อดผจ-6458 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2556

VAT

56

นมผล-7847 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

NO VAT

57

อจบจ-45 อำนาจเจริญ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD S TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

58

ขกผพ-2218 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

NO VAT

59

อดบว-1392 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2550

NO VAT

60

มคบร-2566 มหาสารคาม

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WLT

พ.ศ. 2547

VAT

61

ชบผต-4994 ชลบุรี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2551

VAT

62

กทม1ฒต-1693 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB XLS

พ.ศ. 2558

VAT

ลากจูง 

63

สนบม-4552 สกลนคร

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2550

VAT

64

ศกบต-2473 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

ลากจูง

65

รอบว-8770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ฝากปะมูล/ชำระ 100%เท่านั้น 

56

ขกขง-280 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER D/C ZDi

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น

3

นมขน-8074 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

1

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

69

รอบบ-5084 ร้อยเอ็ด

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2551

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ 100% เท่านั้น

70

อดบย-2858 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

ลากจูง

67

อบ30-0704 อุบลราชธานี

HIN BUS

NP117J (รถทัวร์) 8 ล้อ แอร์ 2 ชั้น

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน