รถประมูล วันที่ 15/01/2022 เวลา : 08:59 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ชบผร-7178 ชลบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

2

ขกผฉ-179 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2553

VAT

3

จบบร-7939 จันทบุรี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

4

ฉชบย-5516 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

5

สรบน-8069 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

NO VAT

6

นมผม-786 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

7

กทมฒณ-6476 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

8

พชผก-5526 เพชรบูรณ์

MITSUBISHI

TRITON CAB GLS PLUS VG TURBO

พ.ศ. 2556

NO VAT

9

กทม1ฒท-109 กรุงเทพมหานคร

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2558

VAT

10

นคบธ-9001 หนองคาย

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2558

VAT

11

ปจบท-7391 ปราจีนบุรี

NISSAN

FRONTIER CAB AX

พ.ศ. 2550

NO VAT

12

อบกน-7556 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD

พ.ศ. 2556

VAT

13

รยผค-3774 ระยอง

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

14

อดผต-6703 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

15

อดผจ-4793 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

VAT

16

กทมฆบ-6392 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

17

รยผค-830 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

18

สรกฉ-1542 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

19

ลยบม-2913 เลย

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPC HLD DDI Z FRESTIGE

พ.ศ. 2561

VAT

20

กทมฒฒ-2014 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER OPEN CAB HI-RIDER XLS WLC

พ.ศ. 2555

VAT

21

อบผท-593 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

22

อจบจ-5320 อำนาจเจริญ

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2556

NO VAT

23

นมผษ-6655 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX AL NEW SPACE CAB HI-LANDER L SUPER DAYLIGHT

พ.ศ. 2558

NO VAT

24

ขกผอ-8740 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

VAT

25

กสบพ-5989 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

26

นคบธ-7674 หนองคาย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

27

สนบพ-3941 สกลนคร

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2555

VAT

28

กทม1ฒบ-5990 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

29

นมผย-9916 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2553

VAT

30

รอบน-2943 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

31

ปจบธ-4115 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2551

NO VAT

32

กทม1ฒษ-5679 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

33

บรบม-4179 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

34

รอบล-8133 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi S

พ.ศ. 2560

VAT

35

ขกผฉ-3303 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

36

อบบห-7685 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2557

NO VAT

37

อบบล-8491 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

NO VAT

38

พชบร-9433 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2555

NO VAT

39

บกบค-6333 บึงกาฬ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

40

กทมฒข-2815 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2554

VAT

41

บกบค-512 บึงกาฬ

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2556

VAT

42

อบบว-8165 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

43

ชบขล-4976 ชลบุรี

TOYOTA

VIOS J

พ.ศ. 2558

VAT

44

ยสบน-9948 ยโสธร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

45

รอบร-2451 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2557

VAT

46

กทม1ฒอ-9401 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

47

สปบธ-3034 สมุทรปราการ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

48

กทม2ฒพ-4497 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

NO VAT

49

นพบท-7861 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

VAT

50

นภบง-8357 หนองบัวลำภู

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2550

VAT

51

ศกบม-2176 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

52

ปจบพ-3731 ปราจีนบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z SUPER DAYLIHT

พ.ศ. 2558

VAT

53

รยบว-4287 ระยอง

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2554

VAT

54

มหบต-6318 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

55

รยผค-6667 ระยอง

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

56

ชบผอ-4350 ชลบุรี

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WLT

พ.ศ. 2547

NO VAT

57

อดบห-4464 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

58

มหบท-1668 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

59

สนกค-4448 สกลนคร

TOYOTA

VIGO D/C G

พ.ศ. 2551

VAT

60

อบบล-2932 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO J (S/C) (POWER)

พ.ศ. 2550

VAT

61

ลบบธ-6971 ลพบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

62

ขกผข-3916 ขอนแก่น

FORD

RANGER SUPER CAB XL(Base)

พ.ศ. 2547

NO VAT

63

อดผน-4139 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

64

มคบท-8053 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2550

VAT

65

อดบห-3151 อุดรธานี

CHEVROLET

COLORADO CAB LS

พ.ศ. 2549

NO VAT

66

ลยบพ-5587 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

67

นมผพ-492 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2554

VAT

68

ขกผท-1258 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP J (S/C) (POWER)

พ.ศ. 2555

VAT

69

นมผว-5419 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

70

สรนข-4737 สุรินทร์

TOYOTA

TIGER D4D J (S/C)

พ.ศ. 2546

NO VAT

ลากจูง 

71

ศกบต-2473 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

ลากจูง 

1

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

3

นมขน-8074 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

74

รอบว-9284 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

75

รอบพ-7363 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER XLT

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

65

รอบว-8770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ฝากปะมูล/ชำระ 100%เท่านั้น 

56

ขกขง-280 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER D/C ZDi

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น

6

อบผต-6096 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

79

อดบย-2858 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2547

NO VAT

ลากจูง

80

กทมฒพ-1241 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

ลากจูง

67

อบ30-0704 อุบลราชธานี

HIN BUS

NP117J (รถทัวร์) 8 ล้อ แอร์ 2 ชั้น

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน