รถประมูล วันที่ 11/12/2021 เวลา : 08:07 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

ฉชบม-3937 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

4

พบบษ-3661 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

3

นมผผ-4298 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E 4x4

พ.ศ. 2553

NO VAT

4

ขกผย-2787 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

5

สนบย-8689 สกลนคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB E

พ.ศ. 2559

VAT

6

ขกผร-675 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander L

พ.ศ. 2555

VAT

7

สรบบ-2988 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

8

ชยบบ-9070 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB J

พ.ศ. 2555

NO VAT

9

ขกขร-5920 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

170,000

10

กทมฒบ-4456 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

11

รอบร-6583 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2558

NO VAT

12

สรบน-6091 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

13

กทมฒฮ-2318 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

14

กทม2ฒฉ-1431 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

15

รอบย-6139 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

16

นมผอ-9262 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2555

NO VAT

17

นมผล-9847 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

18

นมผว-855 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

19

นมผบ-163 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

20

สบบม-7608 สระบุรี

ISUZU

D-MAX SPACECAB Hi-Lander i-TEQ Super Titanium Smart

พ.ศ. 2554

NO VAT

21

ลยบธ-1742 เลย

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

5

สนบม-8349 สกลนคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

23

บรบย-4627 บุรีรัมย์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

24

อบผก-203 อุบลราชธานี

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2557

VAT

25

พชบล-5893 เพชรบูรณ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2556

NO VAT

26

นมผห-3194 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

27

นพบต-5113 นครพนม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

28

สกบต-5691 สระแก้ว

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

29

มคบพ-5447 มหาสารคาม

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2551

VAT

30

กทม1ฒย-5624 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB EL Calibre

พ.ศ. 2559

VAT

31

อบผธ-1880 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

32

ขกผบ-5240 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

33

กทม1ฒฎ-5704 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER L (SUPER DAYLIGHT)

พ.ศ. 2557

VAT

34

นพบฉ-5148 นครพนม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HI-LANDER ABS TITANIUM

พ.ศ. 2554

VAT

35

สรบพ-8380 สุรินทร์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

36

อบบห-7945 อุบลราชธานี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2557

VAT

37

รยผก-7226 ระยอง

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

38

บรบพ-7020 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

39

สบบว-3580 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

NO VAT

40

บกบค-512 บึงกาฬ

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2556

VAT

41

รอบน-2943 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

NO VAT

42

กสบว-2209 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

43

ลยบท-6106 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

44

บรบร-122 บุรีรัมย์

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

NO VAT

45

กทม1ฒบ-5990 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

46

อดบห-200 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

NO VAT

47

กทม2ฒผ-3090 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD

พ.ศ. 2557

VAT

48

นมผอ-9294 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

NO VAT

49

อบผก-1800 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

50

นมผว-6121 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2557

VAT

51

นมผม-3148 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2555

VAT

52

กทมถช-1247 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

53

สนบน-9451 สกลนคร

CHEVROLET

COLORADO CAB LS (MY08)

พ.ศ. 2554

NO VAT

54

จบบห-1192 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

55

กทมฒข-9824 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

56

กสบม-6913 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

57

สกบท-500 สระแก้ว

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

58

กทมฒฒ-5905 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

59

มหบง-4362 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

60

อดผค-3639 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

VAT

6

อบผต-6096 อุบลราชธานี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2553

VAT

62

มหบต-6540 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

VAT

63

สรบม-783 สุรินทร์

TOYOTA

TIGER CAB D4D J

พ.ศ. 2547

VAT

64

ฉชบม-3020 ฉะเชิงเทรา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX

พ.ศ. 2551

VAT

65

ขกผก-1294 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

66

อดบห-3677 อุดรธานี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2552

VAT

67

รยผข-3208 ระยอง

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

68

มหบฉ-5402 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

69

นมผว-2786 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ

พ.ศ. 2548

VAT

70

นมผษ-6974 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

VAT

71

รอบม-2223 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

72

มหกจ-2809 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

VAT

ลากจูง

73

สรบน-5277 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

ซาก/ลากจูง/ไม่รับผิดชอบการโอน

1

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

3

นมขน-8074 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

74

รอบว-9284 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

75

รอบพ-7363 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER XLT

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

1

ขกขพ-151 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

65

รอบว-8770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ฝากปะมูล/ชำระ 100%เท่านั้น 

56

ขกขง-280 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER D/C ZDi

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น

67

อบ30-0704 อุบลราชธานี

HIN BUS

NP117J (รถทัวร์) 8 ล้อ แอร์ 2 ชั้น

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน