รถประมูล วันที่ 13/11/2021 เวลา : 08:07 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

กทม1ฒน-5905 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

2

นมยก-4872 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi L

พ.ศ. 2559

VAT

3

ขกกย-9833 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO D/C E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

4

กทมถย-1589 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2552

VAT

5

รอบย-2493 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB Z

พ.ศ. 2556

NO VAT

6

กทมฒญ-9730 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

7

สรบพ-2928 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

8

ขกบห-8842 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

9

กทมฒศ-7532 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

10

นมผอ-9203 นครราชสีมา

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

11

สนบว-9798 สกลนคร

TOYOTA

REVO SMART CAB E

พ.ศ. 2560

VAT

12

สรบพ-8380 สุรินทร์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

13

มหบฉ-6029 มุกดาหาร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2554

VAT

14

นมกว-3657 นครราชสีมา

MITSUBISHI

TRITON DOUBLE CAB GLS PLUS

พ.ศ. 2554

VAT

15

อบบล-4041 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

16

นมผษ-6769 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2549

NO VAT

17

รอบร-7243 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2552

VAT

18

กทม1ฒณ-3008 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

19

กทมฒท-1140 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

20

มคบพ-5447 มหาสารคาม

NISSAN

NAVARA CAB LE

พ.ศ. 2551

VAT

21

อบบห-8452 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

22

สนบพ-3862 สกลนคร

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2555

VAT

23

ชบผร-8706 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

24

กทมฒร-9491 กรุงเทพมหานคร

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT Z71

พ.ศ. 2556

VAT

25

นมผร-9127 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

26

บรบว-9968 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

27

ฉชบร-7810 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2555

VAT

28

สรกง-2202 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX CAB-4 HI-LANDER SUPER PLATINUM

พ.ศ. 2553

NO VAT

29

นมผน-5605 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

30

รอบห-1591 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2551

NO VAT

31

รอบร-1672 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

32

อยบย-6884 พระนครศรีอยุธยา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

33

กทม2ฒล-2284 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2552

VAT

34

ชยบย-9502 ชัยภูมิ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

35

อดบษ-5633 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

36

นฐผค-5931 นครปฐม

TOYOTA

REVO SMART CAB TRD SPORTIVO

พ.ศ. 2559

VAT

37

นภบต-1345 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2556

VAT

38

ชบผต-1643 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX I-TEQ ABS G/S (PRH)

พ.ศ. 2551

VAT

39

กทม1ฒฌ-1417 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

40

รอบษ-4691 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

41

กทมถก-5509 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

VAT

42

ฉชบธ-1159 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2548

VAT

43

นคบต-8497 หนองคาย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

44

รอบร-7847 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

45

กทม1ฒม-2881 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB Ddi Z

พ.ศ. 2559

VAT

46

กสบบ-6763 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

NO VAT

47

กสบล-4820 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

48

สรบพ-1534 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

49

ชยกจ-4800 ชัยภูมิ

MITSUBISHI

ATTRAGE GLS

พ.ศ. 2557

VAT

50

ขกขต-2187 ขอนแก่น

MITSUBISHI

TRITON DOUBLE CAB GLS PLUS

พ.ศ. 2551

NO VAT

51

รอบร-6651 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ (ABS) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

52

นมผม-5527 นครราชสีมา

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB MID WL

พ.ศ. 2549

NO VAT

53

สรบธ-4314 สุรินทร์

CHEVROLET

COLORADO CAB LS1 (MY08)

พ.ศ. 2552

NO VAT

54

นมผผ-1227 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2553

NO VAT

55

นมผฉ-4673 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

56

ศกบม-6712 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2551

NO VAT

57

มคบน-502 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Super Titanium Smart

พ.ศ. 2553

NO VAT

58

ชบผล-9473 ชลบุรี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2557

VAT

59

นมผธ-6821 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

60

รอบบ-1883 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2551

VAT

61

ชยบบ-9082 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2548

NO VAT

62

นพบต-5113 นครพนม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

63

ขกบล-4132 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2548

NO VAT

64

ชบผน-6142 ชลบุรี

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB V

พ.ศ. 2553

NO VAT

65

ยสบธ-8958 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

1

อดผจ-9654 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

3

นมขน-8074 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

74

รอบว-9284 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

75

รอบพ-7363 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER XLT

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

1

ขกขพ-151 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

65

รอบว-8770 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB J

พ.ศ. 2546

NO VAT

ฝากปะมูล/ชำระ 100%เท่านั้น 

56

ขกขง-280 ขอนแก่น

NISSAN

FRONTIER D/C ZDi

พ.ศ. 2545

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น

73

อดผข-3 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน/ซาก/ลากจูง

67

อบ30-0704 อุบลราชธานี

HIN BUS

NP117J (รถทัวร์) 8 ล้อ แอร์ 2 ชั้น

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน 

75

ศกบท-1303 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT