รถประมูล วันที่ 09/10/2021 เวลา : 08:08 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อบบษ-4090 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

2

สนบพ-9010 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E TRD

พ.ศ. 2556

VAT

3

อดผต-2130 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2560

VAT

4

อบบว-6243 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2555

VAT

5

นภบต-4942 หนองบัวลำภู

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2557

VAT

6

กทม1ฒม-2698 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

7

ลยกจ-655 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP DOUBLE CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2557

NO VAT

8

มคบม-6258 มหาสารคาม

TOYOTA

REVO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2559

NO VAT

9

นมผย-7495 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2555

NO VAT

10

กทม3กฎ-4801 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2557

VAT

11

สบบล-2286 สระบุรี

TOYOTA

REVO SMART CAB J PLUS

พ.ศ. 2559

VAT

12

ชบผร-8706 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

13

สหบฉ-6162 สิงห์บุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

14

ชยบน-844 ชัยภูมิ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Speed X-series

พ.ศ. 2553

VAT

15

อบบว-4815 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2555

VAT

16

กทม1ฒฒ-3875 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB G PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

17

นภบต-8865 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2559

VAT

18

กทม1ฒณ-3008 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

19

นคบท-1968 หนองคาย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

20

สนบร-8746 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

21

ฉชบม-9408 ฉะเชิงเทรา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

22

อบบล-4352 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS SUPER TITANIUM (DVD)

พ.ศ. 2554

NO VAT

23

กทมฒฮ-906 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

24

ขกผน-7403 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

25

นมผธ-4334 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS/DVD) Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

26

นคบธ-5318 หนองคาย

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer(ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

27

สกบน-1767 สระแก้ว

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2559

VAT

28

กสบน-3873 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

29

สรบพ-9937 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2553

NO VAT

30

รยกท-3316 ระยอง

NISSAN

NAVARA D/C CALIBRE

พ.ศ. 2552

VAT

31

สนบพ-3862 สกลนคร

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LT

พ.ศ. 2555

VAT

32

มหบต-9759 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)Super Titanium

พ.ศ. 2554

VAT

33

อบบห-8452 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER TRD (ABS)

พ.ศ. 2557

VAT

34

กทมฒบ-5798 กรุงเทพมหานคร

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer (ABS)

พ.ศ. 2555

NO VAT

35

นมผบ-8628 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

36

สรบบ-7440 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

NO VAT

37

นมผร-9127 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2556

VAT

38

ขกผผ-6428 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB S

พ.ศ. 2557

VAT

39

มคบย-637 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLXi-TEQ (ABS,SRS) Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

40

นมผบ-1515 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

41

สรบย-172 สุรินทร์

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2554

VAT

42

อบบห-1240 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS)

พ.ศ. 2549

NO VAT

43

อยบบ-8378 พระนครศรีอยุธยา

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

VAT

44

นภบจ-1055 หนองบัวลำภู

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Gold Series

พ.ศ. 2550

VAT

45

พชบษ-2430 เพชรบูรณ์

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E

พ.ศ. 2558

VAT

46

ขกผฉ-6644 ขอนแก่น

MAZDA

BT-50 FREESTYLE CAB Hi-Racer

พ.ศ. 2554

VAT

47

มคบพ-3199 มหาสารคาม

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB HI-LANDER VGS Z (DVD)

พ.ศ. 2557

VAT

48

อดบห-9399 อุดรธานี

CHEVROLET

COLORADO NEW X-CAB LS

พ.ศ. 2555

NO VAT

49

อบกฉ-2221 อุบลราชธานี

HONDA

CITY E-VTEC

พ.ศ. 2547

NO VAT

ลากจูง 

50

อบบม-1396 อุบลราชธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

NO VAT

51

อดผค-6969 อุดรธานี

TOYOTA

TIGER CAB D4D G

พ.ศ. 2547

NO VAT

52

อดผจ-5712 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB HLD ABS PLATINUM

พ.ศ. 2552

NO VAT

53

สนบษ-5292 สกลนคร

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

54

บรบล-7612 บุรีรัมย์

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S

พ.ศ. 2558

VAT

55

ลยบบ-903 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2556

VAT

56

กทมฒข-6527 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2554

VAT

57

บรบม-2947 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander Z

พ.ศ. 2557

NO VAT

58

นฐบว-4847 นครปฐม

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX (ABS) PLATINUM

พ.ศ. 2552

VAT

59

รยบว-7108 ระยอง

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

NO VAT

60

ลบบย-4168 ลพบุรี

TOYOTA

VIGO SMART CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

61

สรบน-3927 สุรินทร์

CHEVROLET

COLORADO CAB LS (MY08)

พ.ศ. 2554

NO VAT

62

บรบย-3547 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ

พ.ศ. 2549

NO VAT

63

นมผว-5419 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)Gold Series

พ.ศ. 2551

VAT

1

ขกขพ-151 กาฬสินธุ์

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER CAB-4 Ddi S

พ.ศ. 2562

NO VAT

65

กทม1ฒภ-6873 กรุงเทพมหานคร

FORD

RANGER ALL-NEW OPEN CAB XLT

พ.ศ. 2558

VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

66

นมผผ-7314 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2550

NO VAT

67

ยสกข-9043 ยโสธร

ISUZU

D-MAX CAB-4 Hi-Lander i-TEQ (ABS)

พ.ศ. 2550

NO VAT

ลากจูง

68

รอบว-4369 ร้อยเอ็ด

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

รถฝากประมูล/จ่ายสดเท่านั้น

69

รอบว-9284 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2547

NO VAT

รถฝากประมูล/จ่ายสดเท่านั้น

70

กทมลอ-2730 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

DRAGON POWER

พ.ศ. 2544

NO VAT

รถฝากประมูล/จ่ายสดเท่านั้น

75

รอบพ-7363 ร้อยเอ็ด

FORD

RANGER XLT

พ.ศ. 2547

NO VAT

ฝากประมูล/ชำระ100%เท่านั้น 

67

อบ30-0704 อุบลราชธานี

HIN BUS

NP117J (รถทัวร์) 8 ล้อ แอร์ 2 ชั้น

พ.ศ. 2548

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน