รถประมูล วันที่ 11/09/2021 เวลา : 08:26 น.

No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ
No. รูปภาพ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่นย่อย ปีจด ประเภท Vat หมายเหตุ

1

อบกอ-7407 อุบลราชธานี

TOYOTA

REVO SMART CAB G PRERUNNER NAVI

พ.ศ. 2560

VAT

2

นมผอ-7545 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z X-SERIES

พ.ศ. 2557

VAT

23

กทมฒฮ-906 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

NO VAT

4

ขกผย-430 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW BLUE POWER SPACE CAB HI-LANDER Ddi L

พ.ศ. 2559

NO VAT

5

ขกผน-1408 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2556

VAT

6

บกกก-5543 บึงกาฬ

NISSAN

NAVARA D/C CALIBRE

พ.ศ. 2556

VAT

7

นมผษ-3897 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2557

VAT

8

กทม1ฒณ-3008 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB VGS Z

พ.ศ. 2558

VAT

9

รอบว-8093 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2554

NO VAT

10

กทม1ฒท-3761 กรุงเทพมหานคร

NISSAN

NP300 NAVARA KING CAB S Calibre

พ.ศ. 2558

VAT

11

สรบบ-4763 สุรินทร์

MAZDA

BT-50 PRO FREESTYLE CAB Hi Racer (ABS)

พ.ศ. 2555

VAT

12

ลยบบ-8725 เลย

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

13

ชบขล-8466 ชลบุรี

ISUZU

D-MAX ALL NEW CAB-4 HI-LANDER VGS Z DVD X-SERIES

พ.ศ. 2558

VAT

14

สกบน-1767 สระแก้ว

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2559

VAT

15

กทม1ฒฎ-9321 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G

พ.ศ. 2557

VAT

16

นมผษ-2361 นครราชสีมา

MITSUBISHI

TRITON CAB GLX PLUS

พ.ศ. 2557

VAT

17

มคบย-8265 มหาสารคาม

TOYOTA

VIGO SMART CAB E VNT PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

18

นมผธ-4334 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS/DVD) Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

19

สรบพ-5875 สุรินทร์

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACE CAB L

พ.ศ. 2557

VAT

20

ขกผฉ-2253 ขอนแก่น

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2553

VAT

21

บรบย-5245 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

22

นมผม-8386 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2551

VAT

23

จบบล-2824 จันทบุรี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

24

นมบษ-89 นครราชสีมา

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2546

VAT

25

อบผข-4254 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum Smart

พ.ศ. 2552

NO VAT

26

ยสบท-8958 ยโสธร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX

พ.ศ. 2546

NO VAT

27

อดบย-147 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2549

VAT

28

กทมถส-9069 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2553

VAT

29

อดผจ-3135 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER (ABS)

พ.ศ. 2558

VAT

30

ปจบท-5938 ปราจีนบุรี

TOYOTA

VIGO CAB G

พ.ศ. 2549

NO VAT

31

ศกบท-9895 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2551

VAT

32

อดผฉ-85 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX

พ.ศ. 2547

NO VAT

33

กสบท-8461 กาฬสินธุ์

TOYOTA

VIGO CAB E

พ.ศ. 2550

VAT

34

นมผห-303 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO CHAMP J (Single Cab)

พ.ศ. 2557

VAT

35

อดบล-7097 อุดรธานี

MITSUBISHI

STRADA MEGA CAB GL (Power)

พ.ศ. 2547

NO VAT

36

อดบล-4742 อุดรธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(ABS,AB) Gold Series

พ.ศ. 2551

NO VAT

37

รอบน-8923 ร้อยเอ็ด

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2550

VAT

38

อดบว-650 อุดรธานี

TOYOTA

VIGO SMART CAB E

พ.ศ. 2552

NO VAT

39

ขกกบ-4813 ขอนแก่น

TOYOTA

J (ABS)

พ.ศ. 2552

VAT

40

กทม1ฒต-8481 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

VIGO CHAMP SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2558

VAT

41

ปจบพ-6404 ปราจีนบุรี

NISSAN

NAVARA CAB SE

พ.ศ. 2559

VAT

42

กทมศย-724 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA

SOLUNA VIOS E

พ.ศ. 2548

VAT

43

ศกบพ-9002 ศรีสะเกษ

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

44

สนบม.7324 สกลนคร

NISSAN

NAVARA CAB SE CALIBRE ABS

พ.ศ. 2557

VAT

45

มหบท-351 มุกดาหาร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

NO VAT

46

ลยบท-9452 เลย

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2552

VAT

47

นมผร-6055 นครราชสีมา

TOYOTA

VIGO J (Single Cab)

พ.ศ. 2550

VAT

48

นมผบ-781 นครราชสีมา

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

VAT

49

กทมฒฉ-664 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2554

VAT

50

บรกจ-8742 บุรีรัมย์

TOYOTA

VIGO DOUBLE CAB G

พ.ศ. 2548

VAT

51

นมผบ-3900 นครราชสีมา

NISSAN

NAVARA CAB CALIBRE

พ.ศ. 2553

VAT

52

บรบม-9568 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB Hi-Lander i-TEQ(ABS) Super Platinum

พ.ศ. 2554

NO VAT

53

ศกบพ-2804 ศรีสะเกษ

TOYOTA

VIGO SMART CAB E PRERUNNER

พ.ศ. 2556

VAT

54

ขกผม-1704 ขอนแก่น

ISUZU

D-MAX ALL NEW SPACECAB HI-Lander VGS Z

พ.ศ. 2555

VAT

55

สบบว-1104 สระบุรี

TOYOTA

VIGO CAB J

พ.ศ. 2553

VAT

56

นมผว-1869 นครราชสีมา

MAZDA

FIGHTER FREESTYLE CAB Lux WLT

พ.ศ. 2549

VAT

ลากจูง

57

อทบจ-1899 อ่างทอง

NISSAN

FRONTIER CAB ZDi

พ.ศ. 2546

NO VAT

58

อบบษ-5667 อุบลราชธานี

TOYOTA

TIGER CAB D4D E

พ.ศ. 2549

VAT

59

อบบม-7667 อุบลราชธานี

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ(PRH)

พ.ศ. 2551

VAT

60

บรบน-6623 บุรีรัมย์

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SLX i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

ไม่รับผิดชอบการโอน

61

สรบพ-349 สุรินทร์

NISSAN

NAVARA XE S/C

พ.ศ. 2556

VAT

62

กทมถศ-9224 กรุงเทพมหานคร

ISUZU

D-MAX SPACE CAB SL i-TEQ Platinum

พ.ศ. 2553

NO VAT

ลากจูง

63

อดบห-3170 อุดรธานี

MITSUBISHI

STRADA MEGA CAB GL (Power)

พ.ศ. 2546

NO VAT

64

ขกกล-4322 ขอนแก่น

MAZDA

BT-50 PRO DOUBLE CAB Hi-RACER

พ.ศ. 2555

VAT

ลากจูง

65

อด83-6588 อุดรธานี

ISUZU

6ล้อ NPR 150HP

พ.ศ. 2556

NO VAT